Informacje o kompilacji aplikacji

public class AppBuildInfo
extends BuildInfo implements IAppBuildInfo

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.AppBuildInfo


IBuildInfo reprezentujący aplikację dla systemu Android i jej pakiety testowe.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

AppBuildInfo (String buildId, String buildName)

Tworzy AppBuildInfo .

AppBuildInfo ( BuildInfo buildToCopy)

Konstruktorzy publiczni

Informacje o kompilacji aplikacji

public AppBuildInfo (String buildId, 
                String buildName)

Tworzy AppBuildInfo .

Parametry
buildId String : unikalny identyfikator kompilacji

buildName String : nazwa kompilacji

Informacje o kompilacji aplikacji

public AppBuildInfo (BuildInfo buildToCopy)

Parametry
buildToCopy BuildInfo