RootSecurityTestCase

public class RootSecurityTestCase
extends SecurityTestCase

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.BaseHostJUnit4Test
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.BusinessLogicHostTestBase
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.ExtraBusinessLogicHostTestBase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.StsExtraBusinessLogicHostTestBase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.SecurityTestCase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.RootSecurityTestCase


فئة الاختبارات التي تحتاج إلى الجذر على الجهاز للتشغيل.

لتحسين الأداء ، يجب تجميع جميع الاختبارات التي تحتاج إلى الجذر للتشغيل في نفس الوحدة النمطية.

ملخص

المنشأت العامة

RootSecurityTestCase ()

الأساليب العامة

void setUpRoot ()

تمكين الجذر بعد تعيين SecurityTestCase's

المنشأت العامة

RootSecurityTestCase

public RootSecurityTestCase ()

الأساليب العامة

setUpRoot

public void setUpRoot ()

تمكين الجذر بعد تعيين SecurityTestCase's

رميات
DeviceNotAvailableException