NativePocStatusAsserter

public class NativePocStatusAsserter
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.NativePocStatusAsserter


ملخص

المقاولين العامة

NativePocStatusAsserter ()

الأساليب العامة

static NativePocAsserter assertExitCode (int exitCode)

قم بإرجاع NativePocAsserter الذي يتأكد من خروج PoC باستخدام الكود المحدد.

static NativePocAsserter assertNotExitCode (int badExitCode)

قم بإرجاع NativePocAsserter الذي يتأكد من عدم خروج PoC بالرمز المحدد.

static NativePocAsserter assertNotVulnerableExitCode ()

قم بإرجاع NativePocAsserter الذي يتأكد من عدم خروج PoC بالرمز 113.

المقاولين العامة

NativePocStatusAsserter

public NativePocStatusAsserter ()

الأساليب العامة

AssureExitCode

public static NativePocAsserter assertExitCode (int exitCode)

قم بإرجاع NativePocAsserter الذي يتأكد من خروج PoC باستخدام الكود المحدد.

حدود
exitCode int

عائدات
NativePocAsserter

assurerNotExitCode

public static NativePocAsserter assertNotExitCode (int badExitCode)

قم بإرجاع NativePocAsserter الذي يتأكد من عدم خروج PoC بالرمز المحدد.

حدود
badExitCode int

عائدات
NativePocAsserter

AssureNotVulnerableExitCode

public static NativePocAsserter assertNotVulnerableExitCode ()

قم بإرجاع NativePocAsserter الذي يتأكد من عدم خروج PoC بالرمز 113.

عائدات
NativePocAsserter