NativePocAsserter

public interface NativePocAsserter

com.android.sts.common.NativePocAsserter


Bir iddiacının NativePoc.asserter() ile kullanabileceği arayüz.

Özet

Genel yöntemler

default void checkCmdResult (CommandResult result)

PoC tamamlandıktan sonra çağrıldı

default AutoCloseable withAutoCloseable ( NativePoc nativePoc, ITestDevice device)

PoC çalıştırılmadan önce çağrılır ve PoC bittikten sonra kapanan bir AutoCloseable döndürür

Genel yöntemler

checkCmdSonucu

public void checkCmdResult (CommandResult result)

PoC tamamlandıktan sonra çağrıldı

Parametreler
result CommandResult

Otomatik Kapatılabilir

public AutoCloseable withAutoCloseable (NativePoc nativePoc, 
                ITestDevice device)

PoC çalıştırılmadan önce çağrılır ve PoC bittikten sonra kapanan bir AutoCloseable döndürür

Parametreler
nativePoc NativePoc

device ITestDevice

İadeler
AutoCloseable

Atar
Exception