NativePoc.AfterFunction

public static interface NativePoc.AfterFunction

com.android.sts.common.NativePoc.AfterFunction


Lambda yapısı, PoC'nin yürütülmesi bittikten sonra ancak onaylama ve temizleme işleminden önce çalıştırılacak.

Özet

Genel yöntemler

abstract void run (CommandResult res)

Genel yöntemler

koşmak

public abstract void run (CommandResult res)

Parametreler
res CommandResult

Atar
Exception