araç_hvac Yapı Referansı

araç_hvac Yapı Referansı

#include < vehicle.h >

Veri alanları

birlik {
int32_t fan_speed
int32_t fan_direction
araç_boolean_t ac_on
araç_boolean_t max_ac_on
araç_boolean_t max_defrost_on
araç_boolean_t recirc_on
araç_boolean_t dual_on
araç_boolean_t power_on
şamandıra sıcaklığı_akımı
şamandıra sıcaklığı_set
araç_boolean_t defrost_on
};

Detaylı Açıklama

HVAC özellik alanları.

Araç_hvac_t içine paketlenmiş çeşitli HVAC özelliklerini tanımlar (aşağıya bakın). HAL uygulamasının ve HAL kullanıcılarının (JNI) araç_hvac'ı doğru şekilde yazabilmesi için bu özellikleri genel kapsamın dışında tanımlarız.

Araç.h dosyasının 1452. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

birlik { ... }

Her olası HVAC özelliği için bir yapı tanımlayın. NOTLAR: a) Fan hızı (0 - 6) arasında bir sayıdır; burada 6 en yüksek hızdır. (TODO numaralandırmayı tanımlar) b) Sıcaklık kayan noktalı bir Celcius ölçeğidir. c) Yön, enum araç_fan_yönünde tanımlanır.

HAL, #entries sayıda araç_hvac_properties oluşturmalı ve bunu aşağıdaki "properties" değişkenine atamalıdır.

Araç.h dosyasının 1466. satırındaki tanım.

araç_boolean_t defrost_on

Araç.h dosyasının 1476. satırındaki tanım.

Araç.h dosyasının 1470. satırındaki tanım.

int32_t fan_direction

Araç.h dosyasının 1465. satırındaki tanım.

int32_t fan_speed

Araç.h dosyasının 1464. satırındaki tanım.

araç_boolean_t max_ac_on

Araç.h dosyasının 1467. satırındaki tanım.

araç_boolean_t max_defrost_on

Araç.h dosyasının 1468. satırındaki tanım.

Araç.h dosyasının 1471. satırındaki tanım.

araç_boolean_t recirc_on

Araç.h dosyasının 1469. satırındaki tanım.

şamandıra sıcaklığı_akımı

Araç.h dosyasının 1473. satırındaki tanım.

şamandıra sıcaklığı_set

Araç.h dosyasının 1474. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libdonanım/include/donanım/ araç.h