araç_camera_device_t Yapı Referansı

araç_camera_device_t Yapı Referansı

#include < vehicle_camera.h >

Veri alanları

hw_device_t yapısı yaygın
const uint32_t Kamera tipi
int(* get_capaibility )(struct araç_camera_device_t *device, araç_camera_cap_t *cap)
int(* get_camera_crop )(struct araç_camera_device_t *device, android_native_rect_t *rect)
int(* set_camera_crop )(struct araç_camera_device_t *device, const android_native_rect_t *rect)
int(* get_camera_position )(struct araç_camera_device_t *device, android_native_rect_t *rect)
int(* set_camera_position )(struct araç_camera_device_t *device, const android_native_rect_t *rect)
int(* get_camera_state )(struct araç_camera_device_t *device, araç_camera_state_t *state)
int(* set_camera_state )(struct araç_camera_device_t *device, const araç_camera_state_t *state)

Detaylı Açıklama

Araç_camera.h dosyasının 109. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

const uint32_t kamera_tipi

Araç_camera.h dosyasının 112. satırındaki tanım.

hw_device_t ortak yapısı

Araç_camera.h dosyasının 110. satırındaki tanım.

int(* get_camera_crop)(struct araç_camera_device_t *device, android_native_rect_t *rect)

Geçerli kamera kırpma ayarlarını alır.

Parametreler
cihaz - cihaz tanıtıcısı
doğrultu - mevcut kamera kırpma ayarları
İadeler
Başarı durumunda 0 -Cihaz başlatılmadıysa EPERM -Hata durumunda errno

Araç_camera.h dosyasının 131. satırındaki tanım.

int(* get_camera_position)(struct araç_camera_device_t *device, android_native_rect_t *rect)

Kameranın ekrandaki konumunu alır.

Parametreler
cihaz - cihaz tanıtıcısı
doğrultu - kamera açıldığında görünecek ekran alanı
İadeler
Başarı durumunda 0 -Cihaz başlatılmadıysa EPERM -Hata durumunda errno

Araç_camera.h dosyasının 152. satırındaki tanım.

int(* get_camera_state)(struct araç_camera_device_t *aygıt, araç_camera_state_t *durum)

Geçerli kamera durumunu alır.

Parametreler
cihaz - cihaz tanıtıcısı
durum - kamera için son ayar
İadeler
Başarı durumunda 0 -Cihaz başlatılmamışsa EPERM

Araç_camera.h dosyasının 173. satırındaki tanım.

int(* get_capaibility)(struct araç_camera_device_t *device, araç_camera_cap_t *cap)

Bu kameranın yeteneklerini döndürür.

Parametreler
cihaz - cihaz tanıtıcısı
kap - döndürülen yetenek bayraklarının işaretçisi
İadeler
Başarı durumunda 0 -Cihaz geçersizse veya başlatılmamışsa EPERM

Araç_camera.h dosyasının 121. satırındaki tanım.

int(* set_camera_crop)(struct araç_camera_device_t *device, const android_native_rect_t *rect)

Kamera kırpmasını ayarlar.

Parametreler
cihaz - cihaz tanıtıcısı
doğrultu - kırpılacak kamera girişi alanı. Kamera özelliklerinden kamera genişliğine ve yüksekliğine sığmalıdır.
İadeler
Başarı durumunda 0 -Cihaz başlatılmadıysa EPERM -Hata durumunda errno

Araç_camera.h dosyasının 142. satırındaki tanım.

int(* set_camera_position)(struct araç_camera_device_t *device, const android_native_rect_t *rect)

Kameranın ekrandaki konumunu ayarlar.

Parametreler
cihaz - cihaz tanıtıcısı
doğrultu - kamera açıldığında görüntülenecek ekran alanı. Kamera özelliklerine göre ekran genişliği ve yüksekliğine sığmalıdır.
İadeler
Başarı durumunda 0 -Cihaz başlatılmadıysa EPERM -Hata durumunda errno

Araç_camera.h dosyasının 164. satırındaki tanım.

int(* set_camera_state)(struct araç_camera_device_t *aygıt, const araç_camera_state_t *durum)

Kamera durumunu ayarlar.

Parametreler
cihaz - cihaz tanıtıcısı
durum - kamera için istenilen ayar
İadeler
Başarı durumunda 0 -Cihaz başlatılmadıysa EPERM -Hata durumunda errno

Araç_camera.h dosyasının 183. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: