tv_input_device Yapı Referansı

tv_input_device Yapı Referansı

#include < tv_input.h >

Veri alanları

struct hw_device_t yaygın
int(* başlat )(struct tv_input_device * dev, const tv_input_callback_ops_t *geri arama, void *veri)
int(* get_stream_configurations )(const struct tv_input_device *dev, int device_id, int *num_configurations, const tv_stream_config_t **configs)
int(* open_stream )(struct tv_input_device *dev, int device_id, tv_stream_t *stream)
int(* close_stream )(struct tv_input_device *dev, int device_id, int stream_id)
int(* request_capture )(struct tv_input_device *dev, int device_id, int stream_id, buffer_handle_t buffer, uint32_t seq)
int(* Cancan_capture )(struct tv_input_device *dev, int device_id, int stream_id, uint32_t seq)
geçersiz * saklıdır [16]

Detaylı Açıklama

tv_input.h dosyasının 304 satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

int(*cancan_capture)(struct tv_input_device *dev, int device_id, int stream_id, uint32_t seq)

tv_input.h dosyasının 397. satırındaki tanım.

int(* close_stream)(struct tv_input_device *dev, int device_id, int stream_id)

tv_input.h dosyasının 362. satırındaki tanım.

struct hw_device_t ortak

tv_input.h dosyasının 305 satırındaki tanım.

int(* get_stream_configurations)(const struct tv_input_device *dev, int device_id, int *num_configurations, const tv_stream_config_t **configs)

tv_input.h dosyasının 335. satırındaki tanım.

int(* initialize)(struct tv_input_device *dev, const tv_input_callback_ops_t *geri arama, geçersiz *veri)

tv_input.h dosyasının 321. satırındaki tanım.

int(* open_stream)(struct tv_input_device *dev, int device_id, tv_stream_t *stream)

tv_input.h dosyasının 350. satırındaki tanım.

int(* request_capture)(struct tv_input_device *dev, int device_id, int stream_id, buffer_handle_t tampon, uint32_t sıra)

tv_input.h dosyasının 385. satırındaki tanım.

geçersiz* saklıdır[16]

tv_input.h dosyasının 400 satırındaki tanım.


Bu yapı için belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libhardware/include/donanım/ tv_input.h