sensor_poll_device_1 Yapı Referansı

sensor_poll_device_1 Yapı Referansı

#include < sensors.h >

Veri alanları

Birlik {
struct sensor_poll_device_t v0
yapı {
struct hw_device_t ortak
int(* activ )(struct sensor_poll_device_t
*dev, int sensor_handle, int
etkinleştirilmiş)
int(* setDelay )(struct sensor_poll_device_t
*dev, int sensor_handle,
int64_t örnekleme_dönemi_ns)
int(* anket )(struct sensor_poll_device_t
*dev, sensor_event_t *veri,
int sayısı)
}
};
int(* toplu iş )(struct sensor_poll_device_1 *dev, int sensor_handle, int flags, int64_t sample_period_ns, int64_t max_report_latency_ns)
int(* yıkama )(struct sensor_poll_device_1 *dev, int sensor_handle)
int(* inject_sensor_data )(struct sensor_poll_device_1 *dev, const sensor_event_t *data)
geçersiz(* Reserved_procs [7])(void)

Detaylı Açıklama

fileensor.h dosyasının 1301 satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

Birlik { ... }
int(* etkinleştir)(struct sensor_poll_device_t *dev, int sensor_handle, int etkin)

fileensor.h dosyasının 1318. satırındaki tanım.

int(* toplu)(struct sensor_poll_device_1 *dev, int sensor_handle, int flags, int64_t örnekleme_period_ns, int64_t max_report_latency_ns)

fileensor.h dosyasının 1349 satırındaki tanım.

struct hw_device_t ortak

fileensor.h dosyasının 1309 satırındaki tanım.

int(* flush)(struct sensor_poll_device_1 *dev, int sensor_handle)

file sensor.h dosyasının 1365 satırındaki tanım.

int(* inject_sensor_data)(struct sensor_poll_device_1 *dev, const sensor_event_t *veri)

fileensor.h dosyasının 1374 satırındaki tanım.

int(* anket)(struct sensor_poll_device_t *dev, sensor_event_t *veri, int sayı)

Bir dizi sensör verisi döndürür.

file sensor.h dosyasının 1333 satırındaki tanım.

void(* ayrılmış_procs[7])(void)

file sensor.h dosyasının 1376 satırındaki tanım.

int(* setDelay)(struct sensor_poll_device_t *dev, int sensor_handle, int64_t sample_period_ns)

Belirli bir sensör için olayların süresini nanosaniye cinsinden ayarlayın. Sample_period_ns > max_delay ise max_delay olarak kısaltılır ve sample_period_ns < min_delay ise min_delay ile değiştirilir.

file sensor.h dosyasının 1327. satırındaki tanım.

fileensor.h dosyasının 1306 satırındaki tanım.


Bu yapı için belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: