sensörler_event_t Yapı Referansı

sensörler_event_t Yapı Referansı

#include < sensors.h >

Veri alanları

int32_t versiyon
int32_t sensör
int32_t tip
int32_t ayrılmış0
int64_t zaman damgası
birlik {
birlik {
kayan veriler [16]
sensörler_vec_t hızlanma
sensörler_vec_t manyetik
sensörler_vec_t yönelimi
sensörler_vec_t jiroskop
şamandıra sıcaklığı
şamandıra mesafesi
şamandıra ışığı
şamandıra basıncı
şamandıra bağıl_nem
kalibre edilmemiş_event_t kalibre edilmemiş_jiro
kalibre edilmemiş_event_t kalibre edilmemiş_manyetik
kalp_hızı_event_t kalp_hızı
meta_data_event_t meta_data
dynamic_sensor_meta_event_tdynamic_sensor_meta _
ek_info_event_t ek_info
}
birlik {
uint64_t verileri [8]
uint64_t step_counter
} u64
};
uint32_t bayraklar
uint32_t ayrılmış1 [3]

Detaylı Açıklama

Geri döndürülebilecek çeşitli sensör verilerinin birleşimi.

Sensor.h dosyasının 1053. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

birlik { ... }

Sensor.h dosyasının 1074. satırındaki tanım.

Sensor.h dosyasının 1122. satırındaki tanım.

kayan veriler[16]

Sensor.h dosyasının 1071. satırındaki tanım.

uint64_t verileri[8]

Sensor.h dosyasının 1126. satırındaki tanım.

şamandıra mesafesi

Sensor.h dosyasının 1089. satırındaki tanım.

uint32_t bayrakları

Sensor.h dosyasının 1134. satırındaki tanım.

Sensor.h dosyasının 1083. satırındaki tanım.

Sensor.h dosyasının 1107. satırındaki tanım.

şamandıra ışığı

Sensor.h dosyasının 1092. satırındaki tanım.

Sensor.h dosyasının 1077. satırındaki tanım.

Sensor.h dosyasının 1113. satırındaki tanım.

Sensor.h dosyasının 1080. satırındaki tanım.

şamandıra basıncı

Sensor.h dosyasının 1095. satırındaki tanım.

şamandıra bağıl_nem

Sensor.h dosyasının 1098. satırındaki tanım.

int32_t ayrılmış0

Sensor.h dosyasının 1064. satırındaki tanım.

uint32_t ayrılmış1[3]

Sensor.h dosyasının 1136. satırındaki tanım.

int32_t sensörü

Sensor.h dosyasının 1058. satırındaki tanım.

uint64_t step_counter

Sensor.h dosyasının 1129. satırındaki tanım.

şamandıra sıcaklığı

Sensor.h dosyasının 1086. satırındaki tanım.

int64_t zaman damgası

Sensor.h dosyasının 1067. satırındaki tanım.

int32_t türü

Sensor.h dosyasının 1061. satırındaki tanım.

birlik { ... } u64
kalibre edilmemiş_event_t kalibre edilmemiş_jiro

Sensor.h dosyasının 1101. satırındaki tanım.

kalibre edilmemiş_event_t kalibre edilmemiş_manyetik

Sensor.h dosyasının 1104. satırındaki tanım.

int32_t sürümü

Sensor.h dosyasının 1055. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: