power_state_voter_t Yapı Referansı

power_state_voter_t Yapı Referansı

#include < power.h >

Veri alanları

karakter ad [ POWER_STATE_VOTER_NAME_MAX_LENGTH ]
uint64_t total_time_in_msec_voted_for_since_boot
uint64_t total_number_of_times_voted_since_boot

Detaylı Açıklama

Power.h dosyasının 82. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

power.h dosyasının 86. satırındaki tanım.

uint64_t total_number_of_times_voted_since_boot

power.h dosyasının 96. satırındaki tanım.

uint64_t total_time_in_msec_voted_for_since_boot

power.h dosyasının 91. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libdonanım/include/donanım/ power.h