power_module Yapı Referansı

power_module Yapı Referansı

#include < power.h >

Veri alanları

hw_module_t yapısı yaygın
geçersiz(* init )(struct power_module *modül)
geçersiz(* setInteractive )(struct power_module *module, int on)
geçersiz(* powerHint )(struct power_module *modül, power_hint_t ipucu, void *veri)
geçersiz(* setFeature )(struct power_module *module, feature_t özelliği, int durumu)
int(* get_platform_low_power_stats )( power_module *modülünü yapılandır, power_state_platform_sleep_state_t *liste)
ssize_t(* get_number_of_platform_modes )( power_module *modülünü yapılandır)
int(* get_voter_list )(struct power_module *module, size_t *voter)

Detaylı Açıklama

Her donanım modülü HAL_MODULE_INFO_SYM adında bir veri yapısına sahip olmalı ve bu veri yapısının alanları hw_module_t ile başlamalı ve ardından modüle özel bilgiler gelmelidir.

power.h dosyasının 163. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

hw_module_t ortak yapısı

Power.h dosyasının 164. satırındaki tanım.

ssize_t(* get_number_of_platform_modes)(struct power_module *module)

power.h dosyasının 309. satırındaki tanım.

int(* get_platform_low_power_stats)(struct power_module *module, power_state_platform_sleep_state_t *list)

power.h dosyasının 291. satırındaki tanım.

int(* get_voter_list)(struct power_module *module, size_t *voter)

power.h dosyasının 326. satırındaki tanım.

void(* init)(struct power_module *module)

power.h dosyasının 176. satırındaki tanım.

void(* powerHint)(struct power_module *modül, power_hint_t ipucu, void *veri)

power.h dosyasının 255. satırındaki tanım.

void(* setFeature)(struct power_module *module, feature_t özelliği, int durumu)

power.h dosyasının 270. satırındaki tanım.

void(* setInteractive)(struct power_module *module, int on)

Power.h dosyasının 204. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libdonanım/include/donanım/ power.h