local_time_hw_device Yapı Referansı

local_time_hw_device Yapı Referansı

#include < local_time_hal.h >

Veri alanları

hw_device_t yapısı yaygın
int64_t(* get_local_time )( local_time_hw_device *dev'i yapılandır)
uint64_t(* get_local_freq )( local_time_hw_device *dev'i yapılandır)
int(* set_local_slew )(struct local_time_hw_device *dev, int16_t hızı)
int(* get_debug_log )(struct local_time_hw_device *dev, struct local_time_debug_event *records, int max_records)

Detaylı Açıklama

local_time_hal.h dosyasının 57. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

hw_device_t ortak yapısı

Yerel saat donanım aygıtının yaygın yöntemleri. Bu yapının kullanıcıları, hw_device_t'nin local_time_hw_device referansına başvurduğu bilinen bağlamlarda local_time_hw_device işaretçisine bir hw_device_t yayınlayacağından, bu, local_time_hw_device'nin ilk üyesi olmalıdır .

local_time_hal.h dosyasının 64. satırındaki tanım.

int(* get_debug_log)(struct local_time_hw_device *dev, struct local_time_debug_event *records, int max_records)

Laboratuvar ortamlarında düşük seviyeli senkronizasyon verilerini toplamak için kullanılan bir yöntem. Çoğu HAL uygulaması bu üyeyi NULL olarak ayarlar veya bu işlevin desteklenmediğini belirtmek için -EINVAL değerini döndürür. Üretim HAL'leri asla bu yöntemi desteklememelidir.

local_time_hal.h dosyasının 98. satırındaki tanım.

uint64_t(* get_local_freq)(struct local_time_hw_device *dev)

Sistem genelindeki yerel zaman sayacının nominal frekansını (hertz cinsinden) verir

local_time_hal.h dosyasının 77. satırındaki tanım.

int64_t(* get_local_time)(struct local_time_hw_device *dev)

Sistem genelindeki yerel saat sayacının geçerli değerini döndürür

local_time_hal.h dosyasının 70. satırındaki tanım.

int(* set_local_slew)(struct local_time_hw_device *dev, int16_t hızı)

Sistem genelinde yerel zaman sayacını çalıştıran osilatörün HW dönüş hızını ayarlar. Başarı durumunda platformlar 0 değerini döndürmelidir. Donanım dönüşünü desteklemeyen platformlar bu yöntemi NULL olarak ayarlanmış bırakmalıdır.

Oran aralığı için geçerli değerler MIN_INT16 ila MAX_INT16 arasındadır. Platform uygulamaları bu aralığı, donanımlarının minimum/maksimum dönüş hızına doğrusal olarak eşlemeye çalışmalıdır.

local_time_hal.h dosyasının 89. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: