input_module Yapı Referansı

input_module Yapı Referansı

#include < input.h >

Veri alanları

hw_module_t yapısı yaygın
geçersiz(* init )(const input_module_t *modül, input_host_t *ana bilgisayar, input_host_callbacks_t cb)
geçersiz(* notify_report )(const input_module_t *modül, input_report_t *rapor)

Detaylı Açıklama

input.h dosyasının 545. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

hw_module_t ortak yapısı

Giriş modülünün ortak yöntemleri. Bu yapının kullanıcıları, hw_module_t öğesinin bir input_module referansına başvurduğu bilinen bağlamlarda input_module işaretçisine bir hw_module_t aktaracağından, bu, input_module öğesinin ilk üyesi olmalıdır .

input.h dosyasının 552. satırındaki tanım.

void(* init)(const input_module_t *module, input_host_t *ana bilgisayar, input_host_callbacks_t cb)

Modülü ana bilgisayar geri aramalarıyla başlatın. Bu noktada HAL, giriş olaylarını işlemek için ihtiyaç duyduğu altyapıyı başlatmalıdır.

input.h dosyasının 558. satırındaki tanım.

void(* notify_report)(const input_module_t *modül, input_report_t *rapor)

Ana bilgisayarın, verilen cihazın üstlenmesini istediği yeni bir durum kümesini içeren bir çıktı raporu gönderir.

input.h dosyasının 564. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libdonanım/include/donanım/ input.h