hwc_composer_device_1 Yapı Referansı

hwc_composer_device_1 Yapı Referansı

#include < hwcomposer.h >

Veri alanları

hw_device_t yapısı yaygın
int(* hazırla )(struct hwc_composer_device_1 *dev, size_t numDisplays, hwc_display_contents_1_t **displays)
int(* set )(struct hwc_composer_device_1 *dev, size_t numDisplays, hwc_display_contents_1_t **displays)
int(* eventControl )(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, int event, int etkin)
birlik {
int(* boş )(struct hwc_composer_device_1
*dev, int disp, int boş)
int(* setPowerMode )(struct hwc_composer_device_1
*dev, int disp, int modu)
};
int(* sorgu )(struct hwc_composer_device_1 *dev, int ne, int *değer)
geçersiz(* RegisterProcs )(struct hwc_composer_device_1 *dev, hwc_procs_t const *procs)
geçersiz(* dump )(struct hwc_composer_device_1 *dev, char *buff, int buff_len)
int(* getDisplayConfigs )(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, uint32_t *configs, size_t *numConfigs)
int(* getDisplayAttributes )(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, uint32_t config, const uint32_t *öznitelikler, int32_t *değerler)
int(* getActiveConfig )(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp)
int(* setActiveConfig )(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, int index)
int(* setCursorPositionAsync )(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, int x_pos, int y_pos)
geçersiz * ayrılmış_proc [1]

Detaylı Açıklama

hwcomposer.h dosyasının 484. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

birlik { ... }
int(* boş)(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, int boş)

hwcomposer.h dosyasının 606. satırındaki tanım.

hw_device_t ortak yapısı

Donanım oluşturucu aygıtının ortak yöntemleri. Bu , hwc_composer_device_1'in ilk üyesi olmalıdır , çünkü bu yapının kullanıcıları, hw_device_t'nin bir hwc_composer_device_1 referansına başvurduğu bilinen bağlamlarda hwc_composer_device_1 işaretçisine bir hw_device_t yönlendirecektir.

hwcomposer.h dosyasının 491. satırındaki tanım.

void(* dump)(struct hwc_composer_device_1 *dev, char *buff, int buff_len)

hwcomposer.h dosyasının 657. satırındaki tanım.

int(* eventControl)(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, int event, int etkin)

hwcomposer.h dosyasının 588. satırındaki tanım.

int(* getActiveConfig)(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp)

hwcomposer.h dosyasının 724. satırındaki tanım.

int(* getDisplayAttributes)(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, uint32_t config, const uint32_t *öznitelikler, int32_t *değerler)

hwcomposer.h dosyasının 710. satırındaki tanım.

int(* getDisplayConfigs)(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, uint32_t *configs, size_t *numConfigs)

hwcomposer.h dosyasının 689. satırındaki tanım.

int(* hazırla)(struct hwc_composer_device_1 *dev, size_t numDisplays, hwc_display_contents_1_t **displays)

hwcomposer.h dosyasının 527. satırındaki tanım.

int(* sorgu)(struct hwc_composer_device_1 *dev, int ne, int *değer)

hwcomposer.h dosyasının 640. satırındaki tanım.

void(* RegisterProcs)(struct hwc_composer_device_1 *dev, hwc_procs_t const *procs)

hwcomposer.h dosyasının 649. satırındaki tanım.

geçersiz* ayrılmış_proc[1]

hwcomposer.h dosyasının 777. satırındaki tanım.

int(* set)(struct hwc_composer_device_1 *dev, size_t numDisplays, hwc_display_contents_1_t **displays)

hwcomposer.h dosyasının 572. satırındaki tanım.

int(* setActiveConfig)(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, int index)

hwcomposer.h dosyasının 745. satırındaki tanım.

int(* setCursorPositionAsync)(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, int x_pos, int y_pos)

hwcomposer.h dosyasının 772. satırındaki tanım.

int(* setPowerMode)(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, int mode)

hwcomposer.h dosyasının 631. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: