hwc_composer_device_1 مرجع الهيكل

hwc_composer_device_1 مرجع الهيكل

#include < hwcomposer.h >

حقول البيانات

البنية hw_device_t شائع
كثافة العمليات (* تحضير )(struct hwc_composer_device_1 *dev, size_t numDisplays, hwc_display_contents_1_t **displays)
كثافة العمليات (* مجموعة )(struct hwc_composer_device_1 *dev, size_t numDisplays, hwc_display_contents_1_t **displays)
كثافة العمليات (* EventControl )(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, int events, int ممكّن)
اتحاد {
int(* فارغ )(struct hwc_composer_device_1
* ديف، كثافة العمليات ديس، كثافة العمليات فارغة)
int(* setPowerMode )(struct hwc_composer_device_1
* ديف، كثافة العمليات، وضع كثافة العمليات)
};
كثافة العمليات (* استعلام )(struct hwc_composer_device_1 *dev, int What, int *value)
فارغ(* RegisterProcs )(struct hwc_composer_device_1 *dev, hwc_procs_t const *procs)
فارغ(* تفريغ )(struct hwc_composer_device_1 *dev, char *buff, int buff_len)
كثافة العمليات (* getDisplayConfigs )(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, uint32_t *configs, size_t *numConfigs)
كثافة العمليات (* getDisplayAttributes )(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, uint32_t config, const uint32_t *attributes, int32_t *values)
كثافة العمليات (* getActiveConfig )(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp)
كثافة العمليات (* setActiveConfig )(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, int Index)
كثافة العمليات (* setCursorPositionAsync )(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, int x_pos, int y_pos)
فارغ * محفوظة_بروك [1]

وصف تفصيلي

التعريف في السطر 484 من الملف hwcomposer.h .

التوثيق الميداني

اتحاد { ... }
int(* فارغ)(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, int فارغ)

التعريف في السطر 606 من الملف hwcomposer.h .

بناء hw_device_t مشترك

الطرق الشائعة لجهاز مؤلف الأجهزة. يجب أن يكون هذا هو العضو الأول في hwc_composer_device_1 حيث سيقوم مستخدمو هذه البنية بإرسال hw_device_t إلى مؤشر hwc_composer_device_1 في السياقات التي يُعرف فيها أن hw_device_t يشير إلى hwc_composer_device_1 .

التعريف في السطر 491 من الملف hwcomposer.h .

باطلة (* تفريغ) (struct hwc_composer_device_1 *dev, char *buff, int buff_len)

التعريف في السطر 657 من الملف hwcomposer.h .

int(* eventsControl)(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, int events, int ممكّن)

التعريف في السطر 588 من الملف hwcomposer.h .

int(* getActiveConfig)(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp)

التعريف في السطر 724 من الملف hwcomposer.h .

int(* getDisplayAttributes)(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, uint32_t config, const uint32_t *attributes, int32_t *values)

التعريف في السطر 710 من الملف hwcomposer.h .

int(* getDisplayConfigs)(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, uint32_t *configs, size_t *numConfigs)

التعريف في السطر 689 من الملف hwcomposer.h .

int(* تحضير)(struct hwc_composer_device_1 *dev, size_t numDisplays, hwc_display_contents_1_t **displays)

التعريف في السطر 527 من الملف hwcomposer.h .

int(* query)(struct hwc_composer_device_1 *dev, int What, int *value)

التعريف في السطر 640 من الملف hwcomposer.h .

باطلة(* RegisterProcs)(struct hwc_composer_device_1 *dev, hwc_procs_t const *procs)

التعريف في السطر 649 من الملف hwcomposer.h .

باطلة* محفوظة_بروك[1]

التعريف في السطر 777 من الملف hwcomposer.h .

int(* set)(struct hwc_composer_device_1 *dev, size_t numDisplays, hwc_display_contents_1_t **displays)

التعريف في السطر 572 من الملف hwcomposer.h .

int(* setActiveConfig)(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, int Index)

التعريف في السطر 745 من الملف hwcomposer.h .

int(* setCursorPositionAsync)(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, int x_pos, int y_pos)

التعريف في السطر 772 من الملف hwcomposer.h .

int(* setPowerMode)(struct hwc_composer_device_1 *dev, int disp, int mode)

التعريف في السطر 631 من الملف hwcomposer.h .


تم إنشاء وثائق هذه البنية من الملف التالي: