Consumerir_module Yapı Referansı

Consumerir_module Yapı Referansı

#include < consumerir.h >

Veri alanları

hw_module_t yapısı yaygın

Detaylı Açıklama

Consumerir.h dosyasının 34. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

hw_module_t ortak yapısı

Tüketici IR modülünün ortak yöntemleri. Bu yapının kullanıcıları, hw_module_t öğesinin bir Consumerir_module referansına başvurduğu bilinen bağlamlarda Consumerir_module işaretçisine bir hw_module_t aktaracağından, bu, Consumerir_module öğesinin ilk üyesi olmalıdır .

Consumerir.h dosyasının 41. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: