buffer_config_s Yapı Referansı

buffer_config_s Yapı Referansı

#include < audio_effect.h >

Veri alanları

audio_buffer_t tampon
uint32_t örnekleme oranı
uint32_t kanallar
buffer_provider_t arabellek sağlayıcısı
uint8_t biçim
uint8_t giriş türü
uint16_t maske

Detaylı Açıklama

audio_fect.h dosyasının 814. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

uint8_t erişimModu

audio_fect.h dosyasının 820. satırındaki tanım.

audio_buffer_t arabelleği

audio_fect.h dosyasının 815. satırındaki tanım.

buffer_provider_t bufferProvider

audio_fect.h dosyasının 818. satırındaki tanım.

uint32_t kanalları

audio_fect.h dosyasının 817. satırındaki tanım.

uint8_t biçimi

audio_fect.h dosyasının 819. satırındaki tanım.

uint16_t maskesi

audio_fect.h dosyasının 821. satırındaki tanım.

uint32_t örnekleme oranı

audio_fect.h dosyasının 816. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: