bthh_interface_t Yapı Referansı

bthh_interface_t Yapı Referansı

#include < bt_hh.h >

Veri alanları

size_t boyut
bt_status_t (* init )( bthh_callbacks_t *geri aramalar)
bt_status_t (* bağlan )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* bağlantıyı kes )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* virtual_unplug )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* set_info )(bt_bdaddr_t *bd_addr, bthh_hid_info_t hid_info)
bt_status_t (* get_protocol )(bt_bdaddr_t *bd_addr, bthh_protocol_mode_t protokolMode)
bt_status_t (* set_protocol )(bt_bdaddr_t *bd_addr, bthh_protocol_mode_t protokolModu)
bt_status_t (* get_report )(bt_bdaddr_t *bd_addr, bthh_report_type_t reportType, uint8_t reportId, int bufferSize)
bt_status_t (* set_report )(bt_bdaddr_t *bd_addr, bthh_report_type_t reportType, char *report)
bt_status_t (* send_data )(bt_bdaddr_t *bd_addr, char *veri)
geçersiz(* temizleme )(geçersiz)

Detaylı Açıklama

Standart BT-HH arayüzünü temsil eder.

bt_hh.h dosyasının 140. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

geçersiz(* temizleme)(geçersiz)

Arayüzü kapatır.

bt_hh.h dosyasının 178. satırındaki tanım.

bt_status_t (* bağlan)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

gizli cihaza bağlan

bt_hh.h dosyasının 151. satırındaki tanım.

bt_status_t (* bağlantıyı kes)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

gizli cihazla bağlantıyı kes

bt_hh.h dosyasının 154. satırındaki tanım.

bt_status_t (* get_protocol)(bt_bdaddr_t *bd_addr, bthh_protocol_mode_t protokolMode)

HID protokol modunu edinin.

bt_hh.h dosyasının 163. satırındaki tanım.

bt_status_t (* get_report)(bt_bdaddr_t *bd_addr, bthh_report_type_t reportType, uint8_t reportId, int bufferSize)

HID cihazına bir GET_REPORT gönderin.

bt_hh.h dosyasının 169. satırındaki tanım.

bt_status_t (* init)( bthh_callbacks_t *geri aramalar)

BtHh geri aramalarını kaydedin

bt_hh.h dosyasının 148. satırındaki tanım.

bt_status_t (* send_data)(bt_bdaddr_t *bd_addr, char *data)

Verileri HID cihazına gönderin.

bt_hh.h dosyasının 175. satırındaki tanım.

bt_status_t (* set_info)(bt_bdaddr_t *bd_addr, bthh_hid_info_t hid_info)

Belirtilen HID aygıtı için HID aygıt tanımlayıcısını ayarlayın.

bt_hh.h dosyasının 160. satırındaki tanım.

bt_status_t (* set_protocol)(bt_bdaddr_t *bd_addr, bthh_protocol_mode_t protokolMode)

HID protokol modunu ayarlayın.

bt_hh.h dosyasının 166. satırındaki tanım.

bt_status_t (* set_report)(bt_bdaddr_t *bd_addr, bthh_report_type_t reportType, char *report)

HID cihazına bir SET_REPORT gönderin.

bt_hh.h dosyasının 172. satırındaki tanım.

size_t size

sizeof(BtHhInterface) olarak ayarlandı

bt_hh.h dosyasının 143. satırındaki tanım.

bt_status_t (* virtual_unplug)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

Belirtilen HID cihazını Sanal Çıkarma (VUP)

bt_hh.h dosyasının 157. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libdonanım/include/donanım/ bt_hh.h