bthf_client_interface_t Yapı Referansı

bthf_client_interface_t Yapı Referansı

#include < bt_hf_client.h >

Veri alanları

size_t boyut
bt_status_t (* init )( bthf_client_callbacks_t *geri aramalar)
bt_status_t (* bağlan )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* bağlantıyı kes )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* connect_audio )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* bağlantı kesme_audio )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* start_voice_recognition )(void)
bt_status_t (* stop_voice_recognition )(void)
bt_status_t (* hacim_kontrol )( bthf_client_volume_type_t türü, int birim)
bt_status_t (* kadran )(sabit karakter *sayı)
bt_status_t (* kadran_memory )(int konum)
bt_status_t (* hand_call_action )( bthf_client_call_action_t eylemi, int idx)
bt_status_t (* query_current_calls )(void)
bt_status_t (* query_current_operator_name )(void)
bt_status_t (* get_subscriber_info )(geçersiz)
bt_status_t (* send_dtmf )(karakter kodu)
bt_status_t (* request_last_voice_tag_number )(void)
geçersiz(* temizleme )(geçersiz)
bt_status_t (* send_at_cmd )(int cmd, int val1, int val2, const char *arg)

Detaylı Açıklama

Standart BT-HF arayüzünü temsil eder.

bt_hf_client.h dosyasının 297. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

geçersiz(* temizleme)(geçersiz)

Arayüzü kapatır.

bt_hf_client.h dosyasının 355. satırındaki tanım.

bt_status_t (* bağlan)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

ses ağ geçidine bağlan

bt_hf_client.h dosyasının 307. satırındaki tanım.

bt_status_t (* connect_audio)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

ses bağlantısı oluştur

bt_hf_client.h dosyasının 313. satırındaki tanım.

bt_status_t (* kadran)(sabit karakter *sayı)

numara ile bir arama yapın numara NULL ise son aranan numara aranır (başka bir deyişle yeniden arama)

bt_hf_client.h dosyasının 329. satırındaki tanım.

bt_status_t (* dial_memory)(int konum)

konuma göre belirtilen numarayla arama yapın (hızlı arama)

bt_hf_client.h dosyasının 332. satırındaki tanım.

bt_status_t (* bağlantıyı kes)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

ses ağ geçidiyle bağlantıyı kes

bt_hf_client.h dosyasının 310. satırındaki tanım.

bt_status_t (*connect_audio)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

ses bağlantısını kapat

bt_hf_client.h dosyasının 316. satırındaki tanım.

bt_status_t (* tanıtıcı_call_action)( bthf_client_call_action_t eylemi, int idx)

belirtilen çağrıyla ilgili eylemi gerçekleştir idx yalnızca gelişmiş çağrı kontrolüyle ilgili eylemle sınırlıdır

bt_hf_client.h dosyasının 337. satırındaki tanım.

bt_status_t (* init)( bthf_client_callbacks_t *geri aramalar)

BtHf geri aramalarını kaydedin

bt_hf_client.h dosyasının 304. satırındaki tanım.

bt_status_t (* query_current_calls)(void)

mevcut aramaların sorgu listesi

bt_hf_client.h dosyasının 340. satırındaki tanım.

bt_status_t (* query_current_operator_name)(void)

geçerli seçili operatörün sorgu adı

bt_hf_client.h dosyasının 343. satırındaki tanım.

bt_status_t (* request_last_voice_tag_number)(void)

AG'den kaydedilen son ses etiketine karşılık gelen bir telefon numarası isteyin

bt_hf_client.h dosyasının 352. satırındaki tanım.

bt_status_t (* get_subscriber_info)(geçersiz)

Abone bilgilerini al

bt_hf_client.h dosyasının 346. satırındaki tanım.

bt_status_t (* send_at_cmd)(int cmd, int val1, int val2, const char *arg)

AT Komutunu gönder.

bt_hf_client.h dosyasının 358. satırındaki tanım.

bt_status_t (* send_dtmf)(karakter kodu)

DTMF kodunu gönder

bt_hf_client.h dosyasının 349. satırındaki tanım.

size_t size

sizeof(BtHfClientInterface) olarak ayarlandı

bt_hf_client.h dosyasının 300. satırındaki tanım.

bt_status_t (* start_voice_recognition)(void)

ses tanımayı başlat

bt_hf_client.h dosyasının 319. satırındaki tanım.

bt_status_t (* stop_voice_recognition)(void)

ses tanımayı durdur

bt_hf_client.h dosyasının 322. satırındaki tanım.

bt_status_t (* hacim_kontrol)( bthf_client_volume_type_t türü, int birim)

ses kontrol

bt_hf_client.h dosyasının 325. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: