btgatt_unformatted_value_t Struct Referansı

btgatt_unformatted_value_t Struct Referansı

#include < bt_gatt_client.h >

Veri alanları

uint8_t değer [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]
uint16_t len

Detaylı Açıklama

Biçimlendirilmemiş okumalar / yazmalar için arabellek türü

Bt_gatt_client.h dosyasının 37. satırındaki tanım .

Saha Belgeleri

uint16_t len

Bt_gatt_client.h dosyasının 40. satırındaki tanım .

uint8_t değeri [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]

Bt_gatt_client.h dosyasının 39. satırındaki tanım .


Bu yapının belgeleri aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: