btgatt_notify_params_t Struct Referansı

btgatt_notify_params_t Struct Referansı

#include < bt_gatt_client.h >

Veri alanları

uint8_t değer [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]
bt_bdaddr_t bda
uint16_t üstesinden gelmek
uint16_t len
uint8_t is_notify

Detaylı Açıklama

Öznitelik değişikliği bildirim parametreleri

Bt_gatt_client.h dosyasının 62. satırındaki tanım .

Saha Belgeleri

bt_bdaddr_t bda

Bt_gatt_client.h dosyasının 65. satırındaki tanım .

uint16_t tutamaç

Bt_gatt_client.h dosyasının 66. satırındaki tanım .

uint8_t is_notify

Bt_gatt_client.h dosyasının 68. satırındaki tanım .

uint16_t len

Bt_gatt_client.h dosyasının 67. satırındaki tanım .

uint8_t değeri [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]

Bt_gatt_client.h dosyasının 64. satırındaki tanım .


Bu yapının belgeleri aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: