btgatt_client_interface_t Yapı Referansı

btgatt_client_interface_t Yapı Referansı

#include < bt_gatt_client.h >

Veri alanları

bt_status_t (* register_client )( bt_uuid_t *uuid)
bt_status_t (* unregister_client )(int client_if)
bt_status_t (* tarama )(bool başlangıç)
bt_status_t (* connect )(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, bool is_direct, int taşıma)
bt_status_t (* bağlantıyı kes )(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, int conn_id)
bt_status_t (* dinle )(int client_if, bool başlangıç)
bt_status_t (* yenileme )(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* search_service )(int conn_id, bt_uuid_t *filter_uuid)
bt_status_t (* read_characteristic )(int conn_id, uint16_t tanıtıcı, int auth_req)
bt_status_t (* write_characteristic )(int conn_id, uint16_t tanıtıcı, int write_type, int auth_req, vektör< uint8_t > değer)
bt_status_t (* read_descriptor )(int conn_id, uint16_t tanıtıcı, int auth_req)
bt_status_t (* write_descriptor )(int conn_id, uint16_t tanıtıcı, int write_type, int auth_req, vektör< uint8_t > değer)
bt_status_t (* yürütme_yazma )(int bağlantı_kimliği, int yürütme)
bt_status_t (* register_for_notification )(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint16_t tanıtıcı)
bt_status_t (* deregister_for_notification )(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint16_t tanıtıcı)
bt_status_t (* read_remote_rssi )(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* scan_filter_param_setup )( btgatt_filt_param_setup_t filt_param)
bt_status_t (* scan_filter_add_remove )(int client_if, int eylem, int filt_türü, int filt_index, int şirket_kimliği, int şirket_kimliği_mask, const bt_uuid_t *p_uuid, const bt_uuid_t *p_uuid_mask, const bd_t_bdad vektör_türü, p_uuid_mask, const b_t_bdad vektör_türü, <d_t_r_tr_t_tr_türü_türü )
bt_status_t (* scan_filter_clear )(int client_if, int filt_index)
bt_status_t (* scan_filter_enable )(int client_if, bool etkinleştir)
int(* get_device_type )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* set_adv_data )(int client_if, bool set_scan_rsp, bool include_name, bool include_txpower, int min_interval, int max_interval, int görünüm, vektör< uint8_t > üretici_verileri, vektör< uint8_t > hizmet_verileri, vektör< uint8_t) > service_u
bt_status_t (* configure_mtu )(int conn_id, int mtu)
bt_status_t (* conn_parameter_update )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int min_interval, int max_interval, int gecikme, int zaman aşımı)
bt_status_t (* set_scan_parameters )(int client_if, int scan_interval, int scan_window)
bt_status_t (* multi_adv_enable )(int client_if, int min_interval, int max_interval, int adv_type, int chnl_map, int tx_power, int timeout_s)
bt_status_t (* multi_adv_update )(int client_if, int min_interval, int max_interval, int adv_type, int chnl_map, int tx_power, int timeout_s)
bt_status_t (* multi_adv_set_inst_data )(int client_if, bool set_scan_rsp, bool include_name, bool incl_txpower, int görünüm, vektör< uint8_t > üretici_verileri, vektör< uint8_t > hizmet_verileri, vektör< uint8_t > hizmet_uuid)
bt_status_t (* multi_adv_disable )(int client_if)
bt_status_t (* batchscan_cfg_storage )(int client_if, int batch_scan_full_max, int batch_scan_trunc_max, int batch_scan_notify_threshold)
bt_status_t (* batchscan_enb_batch_scan )(int client_if, int scan_mode, int scan_interval, int scan_window, int addr_type, int discard_rule)
bt_status_t (* batchscan_dis_batch_scan )(int client_if)
bt_status_t (* batchscan_read_reports )(int client_if, int scan_mode)
bt_status_t (* test_command )(int komutu, btgatt_test_params_t *params)
bt_status_t (* get_gatt_db )(int conn_id)

Detaylı Açıklama

Standart BT-GATT istemci arabirimini temsil eder.

bt_gatt_client.h dosyasının 274. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

bt_status_t (* batchscan_cfg_storage)(int client_if, int batch_scan_full_max, int batch_scan_trunc_max, int batch_scan_notify_threshold)

bt_gatt_client.h dosyasının 393. satırındaki tanım.

bt_status_t (* batchscan_dis_batch_scan)(int client_if)

bt_gatt_client.h dosyasının 401 satırındaki tanım.

bt_status_t (* batchscan_enb_batch_scan)(int client_if, int scan_mode, int scan_interval, int scan_window, int addr_type, int discard_rule)

bt_gatt_client.h dosyasının 397. satırındaki tanım.

bt_status_t (* batchscan_read_reports)(int client_if, int scan_mode)

bt_gatt_client.h dosyasının 404 satırındaki tanım.

bt_status_t (*config_mtu)(int conn_id, int mtu)

Belirli bir bağlantı için MTU'yu yapılandırın

bt_gatt_client.h dosyasının 367. satırındaki tanım.

bt_status_t (* conn_parameter_update)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int min_interval, int max_interval, int gecikme, int zaman aşımı)

Bağlantı parametresi güncellemesi isteyin

bt_gatt_client.h dosyasının 370. satırındaki tanım.

bt_status_t (* connect)(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, bool is_direct, int taşıma)

Uzak bir LE veya çift modlu cihaza bağlantı oluşturun

bt_gatt_client.h dosyasının 285. satırındaki tanım.

bt_status_t (* deregister_for_notification)(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint16_t tanıtıcı)

Bildirimler/göstergeler için önceki bir talebin kaydını silin

bt_gatt_client.h dosyasının 332. satırındaki tanım.

bt_status_t (* bağlantıyı kes)(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, int conn_id)

Uzak bir cihazın bağlantısını kesin veya bekleyen bir bağlantıyı iptal edin

bt_gatt_client.h dosyasının 289. satırındaki tanım.

bt_status_t (* execute_write)(int conn_id, int yürüt)

Hazırlanmış bir yazma işlemi yürütün

bt_gatt_client.h dosyasının 322. satırındaki tanım.

int(* get_device_type)(const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Uzak cihazın türünü belirleyin (LE, BR/EDR, Çift mod)

bt_gatt_client.h dosyasının 357. satırındaki tanım.

bt_status_t (* get_gatt_db)(int conn_id)

gatt db içeriğini alın

bt_gatt_client.h dosyasının 410. satırındaki tanım.

bt_status_t (* dinle)(int client_if, bool start)

Gelen bağlantıları dinlemek için reklamları başlatın veya durdurun

bt_gatt_client.h dosyasının 293. satırındaki tanım.

bt_status_t (* multi_adv_disable)(int client_if)

bt_gatt_client.h dosyasının 390. satırındaki tanım.

bt_status_t (* multi_adv_enable)(int client_if, int min_interval, int max_interval, int adv_type, int chnl_map, int tx_power, int timeout_s)

bt_gatt_client.h dosyasının 377. satırındaki tanım.

bt_status_t (* multi_adv_set_inst_data)(int client_if, bool set_scan_rsp, bool include_name, bool incl_txpower, int görünüm, vektör< uint8_t > Manufacturer_data, vector< uint8_t > service_data, vector< uintu8_t) > service_u

bt_gatt_client.h dosyasının 385. satırındaki tanım.

bt_status_t (* multi_adv_update)(int client_if, int min_interval, int max_interval, int adv_type, int chnl_map, int tx_power, int timeout_s)

bt_gatt_client.h dosyasının 381. satırındaki tanım.

bt_status_t (* read_characteristic)(int conn_id, uint16_t tanıtıcı, int auth_req)

Uzak bir cihazda bir özelliği okuyun

bt_gatt_client.h dosyasının 305 satırındaki tanım.

bt_status_t (* read_descriptor)(int conn_id, uint16_t tanıtıcı, int auth_req)

Belirli bir özellik için tanımlayıcıyı okuyun

bt_gatt_client.h dosyasının 314. satırındaki tanım.

bt_status_t (* read_remote_rssi)(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Belirli bir uzak cihaz için RSSI iste

bt_gatt_client.h dosyasının 336. satırındaki tanım.

bt_status_t (* yenileme)(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Belirli bir cihaz için öznitelik önbelleğini temizle

bt_gatt_client.h dosyasının 296. satırındaki tanım.

bt_status_t (* register_client)( bt_uuid_t *uuid)

Bir GATT istemci uygulamasını yığınla kaydeder

bt_gatt_client.h dosyasının 276. satırındaki tanım.

bt_status_t (* register_for_notification)(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint16_t tanıtıcı)

Belirli bir özellik için bildirimler veya göstergeler almak için kaydolun

bt_gatt_client.h dosyasının 328. satırındaki tanım.

bt_status_t (* tarama)(bool başlangıç)

LE cihaz taramasını başlatın veya durdurun

bt_gatt_client.h dosyasının 282. satırındaki tanım.

bt_status_t (* scan_filter_add_remove)(int client_if, int eylem, int filt_type, int filt_index, int company_id, int company_id_mask, const bt_uuid_t *p_uuid, const bt_uuid_t *p_uuuid_mask, vektör_b_uuid_mask, vektör_b_t_b_t_b, ek_türü, uint8_t > p_maske)

Bir tarama filtresi koşulu yapılandırın

bt_gatt_client.h dosyasının 343. satırındaki tanım.

bt_status_t (* scan_filter_clear)(int client_if, int filt_index)

Belirli filtre dizini için tüm tarama filtresi koşullarını temizle

bt_gatt_client.h dosyasının 351. satırındaki tanım.

bt_status_t (* scan_filter_enable)(int client_if, bool etkinleştir)

Tarama filtresi özelliğini etkinleştir / devre dışı bırak

bt_gatt_client.h dosyasının 354. satırındaki tanım.

bt_status_t (* scan_filter_param_setup)( btgatt_filt_param_setup_t filt_param)

Tarama filtresi parametrelerini ayarla

bt_gatt_client.h dosyasının 339. satırındaki tanım.

bt_status_t (* search_service)(int conn_id, bt_uuid_t *filter_uuid)

Bağlı bir cihazdaki tüm GATT hizmetlerini numaralandırın. İsteğe bağlı olarak, sonuçlar belirli bir UUID için filtrelenebilir.

bt_gatt_client.h dosyasının 302 satırındaki tanım.

bt_status_t (* set_adv_data)(int client_if, bool set_scan_rsp, bool include_name, bool include_txpower, int min_interval, int max_interval, int görünüm, vektör< uint8_t > Manufacturer_data, vector< uint8_t > service_data8_id< >uintu_u_

Reklam verilerini ayarlayın veya yanıt verilerini tarayın

bt_gatt_client.h dosyasının 360. satırındaki tanım.

bt_status_t (* set_scan_parameters)(int client_if, int scan_interval, int scan_window)

LE tarama aralığını ve penceresini N*0.625 msn biriminde ayarlar

bt_gatt_client.h dosyasının 374. satırındaki tanım.

bt_status_t (* test_command)(int komutu, btgatt_test_params_t *params)

Test modu arayüzü

bt_gatt_client.h dosyasının 407 satırındaki tanım.

bt_status_t (* unregister_client)(int client_if)

Yığından bir istemci uygulamasının kaydını kaldırın

bt_gatt_client.h dosyasının 279. satırındaki tanım.

bt_status_t (* write_characteristic)(int conn_id, uint16_t tanıtıcı, int write_type, int auth_req, vektör< uint8_t > değer)

Uzak bir özellik yazın

bt_gatt_client.h dosyasının 309. satırındaki tanım.

bt_status_t (* write_descriptor)(int conn_id, uint16_t tanıtıcı, int write_type, int auth_req, vektör< uint8_t > değer)

Belirli bir özellik için uzak bir tanımlayıcı yazın

bt_gatt_client.h dosyasının 317. satırındaki tanım.


Bu yapı için belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: