btgatt_client_callbacks_t Yapı Referansı

btgatt_client_callbacks_t Yapı Referansı

#include < bt_gatt_client.h >

Veri alanları

Register_client_callback Register_client_cb
scan_result_callback scan_result_cb
connect_back_geri çağırma open_cb
bağlantı kesme_geri çağırma close_cb
search_complete_callback search_complete_cb
Register_for_notification_callback Register_for_notification_cb
notify_callback bildirim_cb
read_characteristic_callback read_characteristic_cb
write_characteristic_callback write_characteristic_cb
read_descriptor_callback read_descriptor_cb
write_descriptor_callback write_descriptor_cb
executive_write_callback yürütme_yazma_cb
read_remote_rssi_callback read_remote_rssi_cb
listen_back dinle_cb
configure_mtu_callback yapılandırma_mtu_cb
scan_filter_cfg_callback scan_filter_cfg_cb
scan_filter_param_callback scan_filter_param_cb
scan_filter_status_callback scan_filter_status_cb
multi_adv_enable_callback multi_adv_enable_cb
multi_adv_update_callback multi_adv_update_cb
multi_adv_data_callback multi_adv_data_cb
multi_adv_disable_callback multi_adv_disable_cb
tıkanıklık_geri çağırma tıkanıklık_cb
Batchscan_cfg_storage_callback Batchscan_cfg_storage_cb
Batchscan_enable_disable_callback Batchscan_enb_disable_cb
Batscan_reports_callback Batchscan_reports_cb
Batchscan_threshold_callback Batchscan_threshold_cb
track_adv_event_callback track_adv_event_cb
scan_parameter_setup_completed_callback scan_parameter_setup_completed_cb
get_gatt_db_callback get_gatt_db_cb
services_removed_callback services_removed_cb
services_added_callback services_added_cb

Detaylı Açıklama

bt_gatt_client.h dosyasının 237. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

Batchscan_cfg_storage_geri arama Batchscan_cfg_storage_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 261. satırındaki tanım.

Batchscan_enable_disable_callback Batchscan_enb_disable_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 262. satırındaki tanım.

Batchscan_reports_callback Battscan_reports_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 263. satırındaki tanım.

Batchscan_threshold_callback Batchscan_threshold_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 264. satırındaki tanım.

bt_gatt_client.h dosyasının 241. satırındaki tanım.

bt_gatt_client.h dosyasının 252. satırındaki tanım.

tıkanıklık_geri arama tıkanıklığı_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 260. satırındaki tanım.

çalıştır_yaz_geri çağır çalıştır_yaz_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 249. satırındaki tanım.

get_gatt_db_callback get_gatt_db_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 267. satırındaki tanım.

bt_gatt_client.h dosyasının 251. satırındaki tanım.

multi_adv_data_callback multi_adv_data_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 258. satırındaki tanım.

multi_adv_disable_callback multi_adv_disable_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 259. satırındaki tanım.

multi_adv_enable_callback multi_adv_enable_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 256. satırındaki tanım.

multi_adv_update_callback multi_adv_update_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 257. satırındaki tanım.

bt_gatt_client.h dosyasının 244. satırındaki tanım.

bt_gatt_client.h dosyasının 240. satırındaki tanım.

read_characteristic_callback read_characteristic_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 245. satırındaki tanım.

read_descriptor_callback read_descriptor_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 247. satırındaki tanım.

read_remote_rssi_callback read_remote_rssi_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 250. satırındaki tanım.

Register_client_geri arama Register_client_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 238. satırındaki tanım.

Register_for_notification_callback Register_for_notification_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 243. satırındaki tanım.

scan_filter_cfg_geri arama scan_filter_cfg_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 253. satırındaki tanım.

scan_filter_param_callback scan_filter_param_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 254. satırındaki tanım.

scan_filter_status_back tarama_filter_status_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 255. satırındaki tanım.

scan_parameter_setup_completed_back scan_parameter_setup_completed_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 266. satırındaki tanım.

scan_result_geri arama scan_result_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 239. satırındaki tanım.

search_complete_geri arama search_complete_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 242. satırındaki tanım.

services_added_geri arama services_added_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 269. satırındaki tanım.

services_removed_geri arama services_removed_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 268. satırındaki tanım.

track_adv_event_geri arama track_adv_event_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 265. satırındaki tanım.

write_characteristic_callback write_characteristic_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 246. satırındaki tanım.

write_descriptor_callback write_descriptor_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 248. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: