btgatt_client_callbacks_t Yapı Referansı

btgatt_client_callbacks_t Yapı Referansı

#include < bt_gatt_client.h >

Veri alanları

register_client_callback register_client_cb
scan_result_callback scan_result_cb
connect_callback open_cb
bağlantı kesme_geri arama yakın_cb
search_complete_callback search_complete_cb
register_for_notification_callback register_for_notification_cb
notify_callback notify_cb
read_characteristic_callback read_characteristic_cb
write_characteristic_callback write_characteristic_cb
read_descriptor_callback read_descriptor_cb
write_descriptor_callback write_descriptor_cb
execute_write_callback yürütme_yazma_cb
read_remote_rssi_callback read_remote_rssi_cb
listen_callback dinle_cb
configure_mtu_callback yapılandırmak_mtu_cb
scan_filter_cfg_callback scan_filter_cfg_cb
scan_filter_param_callback scan_filter_param_cb
scan_filter_status_callback scan_filter_status_cb
multi_adv_enable_callback multi_adv_enable_cb
multi_adv_update_callback multi_adv_update_cb
multi_adv_data_callback multi_adv_data_cb
multi_adv_disable_callback multi_adv_disable_cb
congestion_callback tıkanıklık_cb
batchscan_cfg_storage_callback batchscan_cfg_storage_cb
batchscan_enable_disable_callback batchscan_enb_disable_cb
batchscan_reports_callback batchscan_reports_cb
batchscan_threshold_callback batchscan_threshold_cb
track_adv_event_callback track_adv_event_cb
scan_parameter_setup_completed_callback scan_parameter_setup_completed_cb
get_gatt_db_callback get_gatt_db_cb
services_removed_callback services_removed_cb
services_added_callback services_added_cb

Detaylı Açıklama

bt_gatt_client.h dosyasının 237. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

batchscan_cfg_storage_callback batchscan_cfg_storage_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 261. satırındaki tanım.

batchscan_enable_disable_callback batchscan_enb_disable_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 262. satırındaki tanım.

batchscan_reports_callback batchscan_reports_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 263. satırındaki tanım.

batchscan_threshold_callback batchscan_threshold_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 264. satırındaki tanım.

connect_callback close_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 241 satırındaki tanım.

configure_mtu_callback configure_mtu_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 252 satırındaki tanım.

congestion_callback congestion_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 260. satırındaki tanım.

execute_write_callback execute_write_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 249. satırındaki tanım.

get_gatt_db_callback get_gatt_db_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 267. satırındaki tanım.

listen_callback listen_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 251 satırındaki tanım.

multi_adv_data_callback multi_adv_data_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 258. satırındaki tanım.

multi_adv_disable_callback multi_adv_disable_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 259. satırındaki tanım.

multi_adv_enable_callback multi_adv_enable_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 256 satırındaki tanım.

multi_adv_update_callback multi_adv_update_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 257 satırındaki tanım.

notify_callback notify_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 244 satırındaki tanım.

bt_gatt_client.h dosyasının 240. satırındaki tanım.

read_characteristic_callback read_characteristic_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 245. satırındaki tanım.

read_descriptor_callback read_descriptor_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 247. satırındaki tanım.

read_remote_rssi_callback read_remote_rssi_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 250 satırındaki tanım.

register_client_callback register_client_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 238. satırındaki tanım.

register_for_notification_callback register_for_notification_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 243. satırındaki tanım.

scan_filter_cfg_callback scan_filter_cfg_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 253. satırındaki tanım.

scan_filter_param_callback scan_filter_param_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 254 satırındaki tanım.

scan_filter_status_callback scan_filter_status_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 255. satırındaki tanım.

scan_parameter_setup_completed_callback scan_parameter_setup_completed_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 266. satırındaki tanım.

scan_result_callback scan_result_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 239. satırındaki tanım.

search_complete_callback search_complete_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 242 satırındaki tanım.

services_added_callback services_added_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 269. satırındaki tanım.

services_removed_callback services_removed_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 268. satırındaki tanım.

track_adv_event_callback track_adv_event_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 265. satırındaki tanım.

write_characteristic_callback write_characteristic_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 246. satırındaki tanım.

write_descriptor_callback write_descriptor_cb

bt_gatt_client.h dosyasının 248. satırındaki tanım.


Bu yapı için belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: