btgatt_client_callbacks_t مرجع الهيكل

btgatt_client_callbacks_t مرجع الهيكل

#include < bt_gatt_client.h >

حقول البيانات

Register_client_callback Register_client_cb
scan_result_callback scan_result_cb
Connect_callback open_cb
Disconnect_callback Close_cb
search_Complete_callback search_Complete_cb
Register_for_notification_callback Register_for_notification_cb
notify_callback notify_cb
read_characteristic_callback read_characteristic_cb
write_characteristic_callback write_characteristic_cb
read_descriptor_callback read_descriptor_cb
write_descriptor_callback write_descriptor_cb
Execute_write_callback Execute_write_cb
read_remote_rssi_callback read_remote_rssi_cb
استمع_رد الاتصال استمع_cb
config_mtu_callback config_mtu_cb
scan_filter_cfg_callback scan_filter_cfg_cb
scan_filter_param_callback scan_filter_param_cb
scan_filter_status_callback scan_filter_status_cb
multi_adv_enable_callback multi_adv_enable_cb
multi_adv_update_callback multi_adv_update_cb
multi_adv_data_callback multi_adv_data_cb
multi_adv_disable_callback multi_adv_disable_cb
الازدحام_الرد congestion_cb
Batchscan_cfg_storage_callback Batchcan_cfg_storage_cb
Batchscan_enable_disable_callback Batchcan_enb_disable_cb
Batchcan_reports_callback Batchcan_reports_cb
Batchcan_threshold_callback Batchcan_threshold_cb
Track_adv_event_callback Track_adv_event_cb
scan_parameter_setup_Completed_callback scan_parameter_setup_completed_cb
get_gatt_db_callback get_gatt_db_cb
Services_removed_callback Services_removed_cb
Services_added_callback Services_added_cb

وصف تفصيلي

التعريف في السطر 237 من الملف bt_gatt_client.h .

التوثيق الميداني

Batchscan_cfg_storage_callback Battscan_cfg_storage_cb

التعريف في السطر 261 من الملف bt_gatt_client.h .

Batchscan_enable_disable_callback Battscan_enb_disable_cb

التعريف في السطر 262 من الملف bt_gatt_client.h .

Batchscan_reports_callback Battscan_reports_cb

التعريف في السطر 263 من الملف bt_gatt_client.h .

Batchscan_threshold_callback Battscan_threshold_cb

التعريف في السطر 264 من الملف bt_gatt_client.h .

التعريف في السطر 241 من الملف bt_gatt_client.h .

التعريف في السطر 252 من الملف bt_gatt_client.h .

congestion_callback congestion_cb

التعريف في السطر 260 من الملف bt_gatt_client.h .

Execute_write_callback Execute_write_cb

التعريف في السطر 249 من الملف bt_gatt_client.h .

get_gatt_db_callback get_gatt_db_cb

التعريف في السطر 267 من الملف bt_gatt_client.h .

التعريف في السطر 251 من الملف bt_gatt_client.h .

multi_adv_data_callback multi_adv_data_cb

التعريف في السطر 258 من الملف bt_gatt_client.h .

multi_adv_disable_callback multi_adv_disable_cb

التعريف في السطر 259 من الملف bt_gatt_client.h .

multi_adv_enable_callback multi_adv_enable_cb

التعريف في السطر 256 من الملف bt_gatt_client.h .

multi_adv_update_callback multi_adv_update_cb

التعريف في السطر 257 من الملف bt_gatt_client.h .

notify_callback notify_cb

التعريف في السطر 244 من الملف bt_gatt_client.h .

التعريف في السطر 240 من الملف bt_gatt_client.h .

read_characteristic_callback read_characteristic_cb

التعريف في السطر 245 من الملف bt_gatt_client.h .

read_descriptor_callback read_descriptor_cb

التعريف في السطر 247 من الملف bt_gatt_client.h .

read_remote_rssi_callback read_remote_rssi_cb

التعريف في السطر 250 من الملف bt_gatt_client.h .

Register_client_callback Register_client_cb

التعريف في السطر 238 من الملف bt_gatt_client.h .

Register_for_notification_callback Register_for_notification_cb

التعريف في السطر 243 من الملف bt_gatt_client.h .

scan_filter_cfg_callback scan_filter_cfg_cb

التعريف في السطر 253 من الملف bt_gatt_client.h .

scan_filter_param_callback scan_filter_param_cb

التعريف في السطر 254 من الملف bt_gatt_client.h .

scan_filter_status_callback scan_filter_status_cb

التعريف في السطر 255 من الملف bt_gatt_client.h .

scan_parameter_setup_completed_callback scan_parameter_setup_completed_cb

التعريف في السطر 266 من الملف bt_gatt_client.h .

scan_result_callback scan_result_cb

التعريف في السطر 239 من الملف bt_gatt_client.h .

search_Complete_callback search_Complete_cb

التعريف في السطر 242 من الملف bt_gatt_client.h .

التعريف في السطر 269 من الملف bt_gatt_client.h .

Services_removed_callback Services_removed_cb

التعريف في السطر 268 من الملف bt_gatt_client.h .

Track_adv_event_callback المسار_adv_event_cb

التعريف في السطر 265 من الملف bt_gatt_client.h .

write_characteristic_callback write_characteristic_cb

التعريف في السطر 246 من الملف bt_gatt_client.h .

write_descriptor_callback write_descriptor_cb

التعريف في السطر 248 من الملف bt_gatt_client.h .


تم إنشاء وثائق هذه البنية من الملف التالي: