bt_interface_t Yapı Referansı

bt_interface_t Yapı Referansı

#include < bluetooth.h >

Veri alanları

size_t boyut
int(* init )( bt_callbacks_t *geri aramalar)
int(* etkinleştir )(bool misafir_modu)
int(* devre dışı bırak )(geçersiz)
geçersiz(* temizleme )(geçersiz)
int(* get_adapter_properties )(geçersiz)
int(* get_adapter_property )( bt_property_type_t türü)
int(* set_adapter_property )(const bt_property_t *özellik)
int(* get_remote_device_properties )(bt_bdaddr_t *remote_addr)
int(* get_remote_device_property )(bt_bdaddr_t *remote_addr, bt_property_type_t türü)
int(* set_remote_device_property )(bt_bdaddr_t *remote_addr, const bt_property_t *özellik)
int(* get_remote_service_record )(bt_bdaddr_t *remote_addr, bt_uuid_t *uuid)
int(* get_remote_services )(bt_bdaddr_t *remote_addr)
int(* start_discovery )(geçersiz)
int(* cancel_discovery )(geçersiz)
int(* create_bond )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int taşıma)
int(* create_bond_out_of_band )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int taşıma, const bt_out_of_band_data_t *oob_data)
int(* kaldır_bond )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
int(* cancel_bond )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
int(* get_connection_state )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
int(* pin_reply )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint8_t kabul et, uint8_t pin_len, bt_pin_code_t *pin_code)
int(* ssp_reply )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, bt_ssp_variant_t değişkeni, uint8_t kabul et, uint32_t geçiş anahtarı)
const geçersiz *(* get_profile_interface )(const char *profile_id)
int(* dut_mode_configure )(uint8_t etkinleştir )
int(* dut_mode_send )(uint16_t işlem kodu, uint8_t *buf, uint8_t len)
int(* le_test_mode )(uint16_t işlem kodu, uint8_t *buf, uint8_t len)
int(* config_hci_snoop_log )(uint8_t etkinleştir )
int(* set_os_callouts )( bt_os_callouts_t *callouts)
int(* read_energy_info )()
geçersiz(* dump )(int fd, const char **argümanlar)
int(* config_clear )(geçersiz)
geçersiz(* interop_database_clear )(geçersiz)
geçersiz(* interop_database_add )(uint16_t özelliği, const bt_bdaddr_t *addr, size_t len)

Detaylı Açıklama

NOT: Varsayılan olarak başlatma/etkinleştirme sırasında hiçbir profil başlatılmaz. Uygulama bir profilin 'init' API'sini çağırdığında aşağıdakilerden biri meydana gelecektir:

1.) Bluetooth etkin değilse Bluetooth çekirdeği, profili etkin olarak işaretleyecektir. Daha sonra, uygulama Bluetooth 'etkinleştirme'yi çağırdığında, etkinleştirme sırasının bir parçası olarak işaretlenen profil, uygun yığın API'leri çağrılarak etkinleştirilecektir. 'adapter_properties_cb', etkinleştirilmiş profillerin UUID'lerinin listesini döndürecektir.

2.) Bluetooth etkinleştirilirse, Bluetooth çekirdeği, profili başlatmak ve yeni eklenen profilin UUID'sini içeren mevcut UUID listesiyle bir 'adapter_properties_cb'yi tetiklemek için yığın profili API'sini çağıracaktır.

Profil 'temizleme' API'leri çağrıldığında bunun tersi gerçekleşir; standart Bluetooth DM arayüzünü temsil eder.

bluetooth.h dosyasının 456. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

int(* cancel_bond)(const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Teminatı İptal Et

bluetooth.h dosyasının 521. satırındaki tanım.

int(* cancel_discovery)(void)

Keşfi İptal Et

bluetooth.h dosyasının 508. satırındaki tanım.

geçersiz(* temizleme)(geçersiz)

Arayüzü kapatır.

bluetooth.h dosyasının 472. satırındaki tanım.

int(* config_clear)(void)

/data/misc/bt_config.conf dosyasını temizleyin ve kayıtlı tüm bağlantıları silin

bluetooth.h dosyasının 580. satırındaki tanım.

int(* config_hci_snoop_log)(uint8_t etkinleştir )

bluetooth.h dosyasının 557. satırındaki tanım.

int(* create_bond)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int taşıma)

Bluetooth Bağlantısı Oluşturun

bluetooth.h dosyasının 511. satırındaki tanım.

int(* create_bond_out_of_band)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int taşıma, const bt_out_of_band_data_t *oob_data)

Bant dışı verileri kullanarak Bluetooth Bond oluşturun

bluetooth.h dosyasının 514. satırındaki tanım.

int(* devre dışı bırak)(geçersiz)

Bluetooth'u devre dışı bırakın.

bluetooth.h dosyasının 469. satırındaki tanım.

void(* dump)(int fd, const char **argümanlar)

Dumpsys işlevi için yerel destek İşlev eşzamanlıdır ve |fd| arayan kişiye aittir. |argümanlar| UTF-8 dizeleri olarak kodlanmış, çıktıyı etkileyebilecek bağımsız değişkenlerdir.

bluetooth.h dosyasının 575. satırındaki tanım.

int(* dut_mode_configure)(uint8_t etkinleştirme )

Bluetooth Test Modu API'leri - Bu API'ler için Bluetooth etkinleştirilmelidir

bluetooth.h dosyasının 548. satırındaki tanım.

int(* dut_mode_send)(uint16_t işlem kodu, uint8_t *buf, uint8_t len)

bluetooth.h dosyasının 551. satırındaki tanım.

int(* etkinleştir)(bool misafir_mode)

Bluetooth'u etkinleştirin.

bluetooth.h dosyasının 466. satırındaki tanım.

int(* get_adapter_properties)(void)

Başlangıçta tüm Bluetooth Adaptörü özelliklerini alın

bluetooth.h dosyasının 475. satırındaki tanım.

int(* get_adapter_property)( bt_property_type_t türü)

'Type'ın Bluetooth Bağdaştırıcısı özelliğini alın

bluetooth.h dosyasının 478. satırındaki tanım.

int(* get_connection_state)(const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Belirli bir uzak cihazın bağlantı durumunu alın. 0 dönüş değeri cihazın bağlı olmadığı anlamına gelir, sıfır olmayan dönüş durumu ise etkin bir bağlantı olduğunu gösterir.

bluetooth.h dosyasının 528. satırındaki tanım.

const void*(* get_profile_interface)(const char *profile_id)

Bluetooth profil arayüzünü edinin

bluetooth.h dosyasının 544. satırındaki tanım.

int(* get_remote_device_properties)(bt_bdaddr_t *remote_addr)

Tüm Uzak Cihaz özelliklerini alın

bluetooth.h dosyasının 487. satırındaki tanım.

int(* get_remote_device_property)(bt_bdaddr_t *remote_addr, bt_property_type_t type)

'Type' Uzak Cihaz özelliğini alın

bluetooth.h dosyasının 490. satırındaki tanım.

int(* get_remote_service_record)(bt_bdaddr_t *remote_addr, bt_uuid_t *uuid)

Verilen UUID için Uzak Cihazın servis kaydını alın

bluetooth.h dosyasının 498. satırındaki tanım.

int(* get_remote_services)(bt_bdaddr_t *remote_addr)

Uzaktan hizmet almak için SDP'yi başlatın

bluetooth.h dosyasının 502. satırındaki tanım.

int(* init)( bt_callbacks_t *geri aramalar)

Arayüzü açar ve bu arayüzün uygulanmasına yönelik geri arama rutinlerini sağlar.

bluetooth.h dosyasının 463. satırındaki tanım.

void(* interop_database_add)(uint16_t feature, const bt_bdaddr_t *addr, size_t len)

İlki |len| olan bir uzak aygıt için yeni bir aygıt birlikte çalışabilirliği geçici çözümü ekleyin. cihaz adresinin baytları |addr| ile eşleşir. NOT: |özellik| interop_feature_t (interop.h) içinde tanımlanan bir öğeyle eşleşmesi gerekir.

bluetooth.h dosyasının 592. satırındaki tanım.

void(* interop_database_clear)(void)

Cihaz birlikte çalışabilirlik veritabanının dinamik kısmını temizleyin (sıfırlayın).

bluetooth.h dosyasının 585. satırındaki tanım.

int(* le_test_mode)(uint16_t işlem kodu, uint8_t *buf, uint8_t len)

BLE Test Modu API'leri

bluetooth.h dosyasının 554. satırındaki tanım.

int(* pin_reply)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint8_t kabul et, uint8_t pin_len, bt_pin_code_t *pin_code)

BT Eski PinKey Yanıtla Kabul==FALSE ise pin_len ve pin_code 0x0 olacaktır

bluetooth.h dosyasının 532. satırındaki tanım.

int(* read_energy_info)()

Enerji bilgisi ayrıntılarını okuyun - dönüş değeri BT_STATUS_SUCCESS veya BT_STATUS_NOT_READY'yi belirtir Başarılı, VSC komutunun denetleyiciye gönderildiğini gösterir

bluetooth.h dosyasının 567. satırındaki tanım.

int(* kaldır_bond)(const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Bond'u Kaldır

bluetooth.h dosyasının 518. satırındaki tanım.

int(* set_adapter_property)(const bt_property_t *özellik)

Bluetooth Bağdaştırıcısı özelliğini 'type' olarak ayarlayın

bluetooth.h dosyasının 484. satırındaki tanım.

int(* set_os_callouts)( bt_os_callouts_t *callouts)

Bluedroid'in alarmlar ve uyanık kalma kilitleri için ihtiyaç duyduğu işletim sistemi çağrı işlevlerini ayarlar. Bu, başarılı bir |init| işleminden hemen sonra çağrılmalıdır.

bluetooth.h dosyasının 562. satırındaki tanım.

int(* set_remote_device_property)(bt_bdaddr_t *remote_addr, const bt_property_t *özellik)

Uzak Cihaz özelliğini 'tip' olarak ayarlayın

bluetooth.h dosyasının 494. satırındaki tanım.

size_t size

sizeof(bt_interface_t) olarak ayarlandı

bluetooth.h dosyasının 458. satırındaki tanım.

int(* ssp_reply)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, bt_ssp_variant_t değişkeni, uint8_t kabul et, uint32_t şifresi)

BT SSP Yanıtı - Sadece Çalışır, Sayısal Karşılaştırma ve Geçiş Anahtarı BT_SSP_VARIANT_PASSKEY_COMPARISON & BT_SSP_VARIANT_CONSENT için sıfır olacaktır BT_SSP_VARIANT_PASSKEY_ENTRY için, kabul==FALSE ise geçiş anahtarı sıfır olacaktır

bluetooth.h dosyasının 540. satırındaki tanım.

int(* start_discovery)(void)

Keşfi Başlat

bluetooth.h dosyasının 505. satırındaki tanım.


Bu yapının belgeleri aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: