boot_control_module Yapı Referansı

boot_control_module Yapı Referansı

#include < boot_control.h >

Veri alanları

hw_module_t yapısı yaygın
geçersiz(* init )(struct boot_control_module *modül)
imzasız(* getNumberSlots )( boot_control_module *modülünü yapılandır)
imzasız(* getCurrentSlot )( boot_control_module *modülünü yapılandır)
int(* markBootSuccessful )(struct boot_control_module *module)
int(* setActiveBootSlot )(struct boot_control_module *module, unsigned slot)
int(* setSlotAsUnbootable )(struct boot_control_module *module, unsigned slot)
int(* isSlotBootable )(struct boot_control_module *module, unsigned slot)
sabit karakter *(* getSuffix )(struct boot_control_module *module, unsigned slot)
int(* isSlotMarkedSuccessful )(struct boot_control_module *module, unsigned slot)
geçersiz * ayrılmış [31]

Detaylı Açıklama

Her donanım modülü HAL_MODULE_INFO_SYM adında bir veri yapısına sahip olmalı ve bu veri yapısının alanları hw_module_t ile başlamalı ve ardından modüle özel bilgiler gelmelidir.

Boot_control.h dosyasının 50. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

hw_module_t ortak yapısı

Boot_control.h dosyasının 51. satırındaki tanım.

unsigned(* getCurrentSlot)(struct boot_control_module *module)

Boot_control.h dosyasının 76. satırındaki tanım.

unsigned(* getNumberSlots)(struct boot_control_module *module)

Boot_control.h dosyasının 64. satırındaki tanım.

const char*(* getSuffix)(struct boot_control_module *module, unsigned slot)

Boot_control.h dosyasının 118. satırındaki tanım.

void(* init)(struct boot_control_module *module)

Boot_control.h dosyasının 57. satırındaki tanım.

int(* isSlotBootable)(struct boot_control_module *module, unsigned slot)

Boot_control.h dosyasının 110. satırındaki tanım.

int(* isSlotMarkedSuccessful)(struct boot_control_module *module, unsigned slot)

Boot_control.h dosyasının 126. satırındaki tanım.

int(* markBootSuccessful)(struct boot_control_module *module)

Boot_control.h dosyasının 84. satırındaki tanım.

geçersiz* ayrılmış[31]

Boot_control.h dosyasının 128. satırındaki tanım.

int(* setActiveBootSlot)(struct boot_control_module *module, unsigned slot)

Boot_control.h dosyasının 93. satırındaki tanım.

int(* setSlotAsUnbootable)(struct boot_control_module *module, unsigned slot)

Boot_control.h dosyasının 101. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: