bluetooth_device_t Yapı Referansı

bluetooth_device_t Yapı Referansı

#include < bluetooth.h >

Veri alanları

hw_device_t yapısı yaygın
const bt_interface_t *(* get_bluetooth_interface )()

Detaylı Açıklama

YAPILACAKLAR: Hizmet Keşfi, Hizmet yetkilendirmesi ve bağlantı yönetimi için API'ler eklemeniz gerekiyor. Ayrıca uzak bağlı cihazların ad, UUID vb. özelliklerini yapılandırmak için API'ler eklemeniz gerekir.

bluetooth.h dosyasının 599. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

hw_device_t ortak yapısı

bluetooth.h dosyasının 600. satırındaki tanım.

const bt_interface_t *(* get_bluetooth_interface)()

bluetooth.h dosyasının 601. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: