audio_stream Yapı Referansı

audio_stream Yapı Referansı

#include < audio.h >

Veri alanları

uint32_t(* get_sample_rate )(const struct audio_stream *stream)
int(* set_sample_rate )(struct audio_stream *stream, uint32_t hızı)
size_t(* get_buffer_size )(const struct audio_stream *stream)
audio_channel_mask_t(* get_channels )(const struct audio_stream *stream)
audio_format_t(* get_format )(const struct audio_stream *stream)
int(* set_format )(struct audio_stream *stream, audio_format_t formatı)
int(* bekleme )(struct audio_stream *stream)
int(* dump )(const struct audio_stream *stream, int fd)
audio_devices_t(* get_device )(const struct audio_stream *stream)
int(* set_device )(struct audio_stream *stream, audio_devices_t cihazı)
int(* set_parameters )(struct audio_stream *stream, const char *kv_pairs)
karakter *(* get_parameters )(const struct audio_stream *stream, const char *keys)
int(* add_audio_fect )(const struct audio_stream *stream, effect_handle_t efekti)
int(* kaldır_audio_effect )(const struct audio_stream *stream, effect_handle_t efekti)

Detaylı Açıklama

audio.h dosyasının 170. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

int(* add_audio_fect)(const struct audio_stream *stream, effect_handle_t efekti)

audio.h dosyasının 246. satırındaki tanım.

int(* dump)(const struct audio_stream *stream, int fd)

ses giriş/çıkış cihazının durumunu dökümü

audio.h dosyasının 212. satırındaki tanım.

size_t(* get_buffer_size)(const struct audio_stream *stream)

Bu akış için giriş/çıkış arabelleğinin bayt cinsinden boyutunu döndürün - örn. 4800. Çerçeve boyutunun katı olmalıdır. Ayrıca bkz. get_input_buffer_size.

audio.h dosyasının 186. satırındaki tanım.

audio_channel_mask_t(* get_channels)(const struct audio_stream *stream)

Kanal maskesini döndürün - örneğin AUDIO_CHANNEL_OUT_STEREO veya AUDIO_CHANNEL_IN_STEREO

audio.h dosyasının 192. satırındaki tanım.

audio_devices_t(* get_device)(const struct audio_stream *stream)

Bu akışın bağlı olduğu cihaz(lar) grubunu döndür

audio.h dosyasının 215. satırındaki tanım.

audio_format_t(* get_format)(const struct audio_stream *stream)

Ses biçimini döndürün - örneğin AUDIO_FORMAT_PCM_16_BIT

audio.h dosyasının 197. satırındaki tanım.

char*(* get_parameters)(const struct audio_stream *stream, const char *keys)

audio.h dosyasının 244. satırındaki tanım.

uint32_t(* get_sample_rate)(const struct audio_stream *stream)

Örnekleme hızını Hz cinsinden döndürün - örn. 44100.

audio.h dosyasının 175. satırındaki tanım.

int(* kaldır_audio_fect)(const struct audio_stream *stream, effect_handle_t efekti)

audio.h dosyasının 248. satırındaki tanım.

int(* set_device)(struct audio_stream *stream, audio_devices_t cihazı)

Şu anda kullanılmayan - set_device(), hem giriş hem de çıkış için AUDIO_PARAMETER_STREAM_ROUTING anahtarıyla set_parameters()' a karşılık gelir. AUDIO_PARAMETER_STREAM_INPUT_SOURCE yalnızca giriş akışları tarafından kullanılan ek bir bilgidir.

audio.h dosyasının 223. satırındaki tanım.

int(* set_format)(struct audio_stream *stream, audio_format_t formatı)

audio.h dosyasının 202. satırındaki tanım.

int(* set_parameters)(struct audio_stream *stream, const char *kv_pairs)

ses akışı parametrelerini ayarlayın/alın. İşlev, şu biçimdeki parametre anahtar değer çiftlerinin bir listesini kabul eder: anahtar1=değer1;anahtar2=değer2;...

Bazı tuşlar standart parametreler için ayrılmıştır (Bkz. AudioParameter sınıfı)

Çıkış aktifken uygulama bir parametre değişikliğini kabul etmiyorsa ancak parametre aksi halde kabul edilebilirse, -ENOSYS döndürmelidir.

Ses fırlatıcı akışı bekleme moduna alacak ve ardından parametre değerini değiştirecektir.

audio.h dosyasının 238. satırındaki tanım.

int(* set_sample_rate)(struct audio_stream *stream, uint32_t hızı)

audio.h dosyasının 180. satırındaki tanım.

int(* standby)(struct audio_stream *stream)

Ses donanımı giriş/çıkışını bekleme moduna alın. Bir sonraki G/Ç işleminde sürücünün bekleme modundan çıkması gerekir. Başarı durumunda 0, başarısızlık durumunda <0 değerini döndürür.

audio.h dosyasının 209. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libdonanım/include/donanım/ audio.h