audio_hw_device Yapı Referansı

audio_hw_device Yapı Referansı

#include < audio.h >

Veri alanları

hw_device_t yapısı yaygın
uint32_t(* get_supported_devices )(const struct audio_hw_device *dev)
int(* init_check )(const struct audio_hw_device *dev)
int(* set_voice_volume )(struct audio_hw_device *dev, kayan ses seviyesi)
int(* set_master_volume )(struct audio_hw_device *dev, kayan ses seviyesi)
int(* get_master_volume )(struct audio_hw_device *dev, float *volume)
int(* set_mode )(struct audio_hw_device *dev, audio_mode_t modu)
int(* set_mic_mute )(struct audio_hw_device *dev, bool durumu)
int(* get_mic_mute )(const struct audio_hw_device *dev, bool *durum)
int(* set_parameters )(struct audio_hw_device *dev, const char *kv_pairs)
karakter *(* get_parameters )(const struct audio_hw_device *dev, const char *keys)
size_t(* get_input_buffer_size )(const struct audio_hw_device *dev, const struct audio_config *config)
int(* open_output_stream )(struct audio_hw_device *dev, audio_io_handle_t tanıtıcı, audio_devices_t cihazları, audio_output_flags_t bayrakları, struct audio_config *config, struct audio_stream_out **stream_out, const char *adres)
geçersiz(* close_output_stream )(struct audio_hw_device *dev, struct audio_stream_out *stream_out)
int(* open_input_stream )(struct audio_hw_device *dev, audio_io_handle_t tanıtıcı, audio_devices_t cihazları, struct audio_config *config, struct audio_stream_in **stream_in, audio_input_flags_t bayrakları, const char *adres, audio_source_t kaynağı)
geçersiz(* close_input_stream )(struct audio_hw_device *dev, struct audio_stream_in *stream_in)
int(* dump )(const struct audio_hw_device *dev, int fd)
int(* set_master_mute )(struct audio_hw_device *dev, bool sessiz)
int(* get_master_mute )(struct audio_hw_device *dev, bool *mute)
int(* create_audio_patch )(struct audio_hw_device *dev, unsigned int num_sources, const struct audio_port_config *sources, unsigned int num_sinks, const struct audio_port_config *yuvalar, audio_patch_handle_t *tanımlayıcı)
int(* release_audio_patch )(struct audio_hw_device *dev, audio_patch_handle_t tanıtıcı)
int(* get_audio_port )(struct audio_hw_device *dev, struct audio_port *bağlantı noktası)
int(* set_audio_port_config )(struct audio_hw_device *dev, const struct audio_port_config *config)

Detaylı Açıklama

audio.h dosyasının 516. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

void(* close_input_stream)(struct audio_hw_device *dev, struct audio_stream_in *stream_in)

audio.h dosyasının 620. satırındaki tanım.

void(* close_output_stream)(struct audio_hw_device *dev, struct audio_stream_out *stream_out)

audio.h dosyasının 607. satırındaki tanım.

hw_device_t ortak yapısı

Ses cihazının yaygın yöntemleri. Bu yapının kullanıcıları, hw_device_t öğesinin bir audio_hw_device referansına başvurduğu bilinen bağlamlarda audio_hw_device işaretçisine bir hw_device_t yayınlayacağı için bu, audio_hw_device öğesinin ilk üyesi olmalıdır .

audio.h dosyasının 522. satırındaki tanım.

int(* create_audio_patch)(struct audio_hw_device *dev, unsigned int num_sources, const struct audio_port_config *sources, unsigned int num_sinks, const struct audio_port_config *yuvalar, audio_patch_handle_t *tanımlayıcı)

Yönlendirme kontrolü

audio.h dosyasının 648. satırındaki tanım.

int(* dump)(const struct audio_hw_device *dev, int fd)

Bu yöntem ses donanımının durumunu döker

audio.h dosyasının 624. satırındaki tanım.

int(* get_audio_port)(struct audio_hw_device *dev, struct audio_port *port)

audio.h dosyasının 665. satırındaki tanım.

size_t(* get_input_buffer_size)(const struct audio_hw_device *dev, const struct audio_config *config)

audio.h dosyasının 588. satırındaki tanım.

int(* get_master_mute)(struct audio_hw_device *dev, bool *mute)

HAL ana sessize alma kontrolünü destekliyorsa, HAL için mevcut ana sessize alma durumunu alın. AudioFlinger, hizmet başlatıldığında birincil ses HAL'sinden bu değeri sorgulayacak ve tüm HAL'lerde ilk ana ses kapatmayı ayarlamak için bu değeri kullanacaktır. Bu yöntemi desteklemeyen HAL'ler onu NULL olarak ayarlı halde bırakabilir.

audio.h dosyasının 639. satırındaki tanım.

int(* get_master_volume)(struct audio_hw_device *dev, float *volume)

HAL ana ses düzeyi kontrolünü destekliyorsa, HAL için geçerli ana ses düzeyi değerini alın. AudioFlinger, hizmet başladığında birincil ses HAL'sinden bu değeri sorgulayacak ve tüm HAL'lerde ilk ana ses düzeyini ayarlamak için bu değeri kullanacaktır. Bu yöntemi desteklemeyen HAL'ler onu NULL olarak ayarlı halde bırakabilir.

audio.h dosyasının 561. satırındaki tanım.

int(* get_mic_mute)(const struct audio_hw_device *dev, bool *state)

audio.h dosyasının 572. satırındaki tanım.

char*(* get_parameters)(const struct audio_hw_device *dev, const char *keys)

audio.h dosyasının 581. satırındaki tanım.

uint32_t(* get_supported_devices)(const struct audio_hw_device *dev)

audio_hw_device uygulaması tarafından hangi cihazların desteklendiğini numaralandırmak için audio flinger tarafından kullanılır.

Dönüş değeri, audio_devices_t'nin 1 veya daha fazla değerinden oluşan bir bit maskesidir

NOT: AUDIO_DEVICE_API_VERSION_2_0 ile başlayan ses HAL uygulamaları bu işlevi uygulamaz. Desteklenen tüm cihazlar audio_policy.conf dosyasında listelenmeli ve ses politikası yöneticisi bu dosyadaki bilgilere göre uygun ses modülünü seçmelidir.

audio.h dosyasının 536. satırındaki tanım.

int(* init_check)(const struct audio_hw_device *dev)

ses donanımı arayüzünün başlatılıp başlatılmadığını kontrol edin. Başarı durumunda 0, başarısızlık durumunda -ENODEV değeri döner.

audio.h dosyasının 542. satırındaki tanım.

int(* open_input_stream)(struct audio_hw_device *dev, audio_io_handle_t tanıtıcı, audio_devices_t cihazları, struct audio_config *config, struct audio_stream_in **stream_in, audio_input_flags_t bayrakları, const char *adres, audio_source_t kaynağı)

Bu yöntem ses donanımı giriş akışını oluşturur ve açar

audio.h dosyasının 611. satırındaki tanım.

int(* open_output_stream)(struct audio_hw_device *dev, audio_io_handle_t tanıtıcı, audio_devices_t cihazları, audio_output_flags_t bayrakları, struct audio_config *config, struct audio_stream_out **stream_out, const char *adres)

Bu yöntem, ses donanımı çıkış akışını oluşturur ve açar. "Adres" parametresi, gerekirse "aygıtlar" ses aygıtı türünü nitelendirir. Format formatı cihaz tipine bağlıdır:

  • Bluetooth aygıtları, aygıtın "00:11:22:AA:BB:CC" biçimindeki MAC adresini kullanır.
  • USB aygıtları "kart=X;aygıt=Y" biçimindeki ALSA kartını ve aygıt numaralarını kullanır
  • Diğer cihazlar bir sayı veya başka bir dize kullanabilir.

audio.h dosyasının 599. satırındaki tanım.

int(* yayın_audio_patch)(struct audio_hw_device *dev, audio_patch_handle_t tanıtıcı)

audio.h dosyasının 656. satırındaki tanım.

int(* set_audio_port_config)(struct audio_hw_device *dev, const struct audio_port_config *config)

audio.h dosyasının 669. satırındaki tanım.

int(* set_master_mute)(struct audio_hw_device *dev, bool sessiz)

tüm ses etkinlikleri için ses kapatma durumunu ayarlayın. 0'dan farklı bir değer döndürülürse, yazılım karıştırıcısı bu yeteneği taklit edecektir.

audio.h dosyasının 630. satırındaki tanım.

int(* set_master_volume)(struct audio_hw_device *dev, float birimi)

sesli arama dışındaki tüm ses etkinlikleri için ses seviyesini ayarlayın. 0,0 ile 1,0 arasında aralık. 0'dan farklı bir değer döndürülürse, yazılım karıştırıcısı bu yeteneği taklit edecektir.

audio.h dosyasının 552. satırındaki tanım.

int(* set_mic_mute)(struct audio_hw_device *dev, bool durumu)

audio.h dosyasının 571. satırındaki tanım.

int(* set_mode)(struct audio_hw_device *dev, audio_mode_t modu)

ses modu değiştiğinde set_mode çağrılır. AUDIO_MODE_NORMAL modu standart ses çalma içindir, bir zil sesi çalarken AUDIO_MODE_RINGTONE ve bir arama devam ederken AUDIO_MODE_IN_CALL.

audio.h dosyasının 568. satırındaki tanım.

int(* set_parameters)(struct audio_hw_device *dev, const char *kv_pairs)

audio.h dosyasının 575. satırındaki tanım.

int(* set_voice_volume)(struct audio_hw_device *dev, float ses seviyesi)

sesli aramanın ses seviyesini ayarlayın. Aralık 0,0 ile 1,0 arasındadır

audio.h dosyasının 545. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libdonanım/include/donanım/ audio.h