Activity_recognition_callback_procs Yapı Referansı

Activity_recognition_callback_procs Yapı Referansı

#include < activity_recognition.h >

Veri alanları

geçersiz(* aktivite_geri çağırma )(const struct aktivite_recognition_callback_procs *procs, const aktivite_event_t *olaylar, int sayısı)

Detaylı Açıklama

Activity_recognition.h dosyasının 145. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

void(* aktivite_geri arama)(const struct aktivite_recognition_callback_procs *procs, const aktivite_event_t *olaylar, int sayısı)

Activity_recognition.h dosyasının 150. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
,

Activity_recognition_callback_procs Yapı Referansı

Activity_recognition_callback_procs Yapı Referansı

#include < activity_recognition.h >

Veri alanları

geçersiz(* aktivite_geri çağırma )(const struct aktivite_recognition_callback_procs *procs, const aktivite_event_t *olaylar, int sayısı)

Detaylı Açıklama

Activity_recognition.h dosyasının 145. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

void(* aktivite_geri arama)(const struct aktivite_recognition_callback_procs *procs, const aktivite_event_t *olaylar, int sayısı)

Activity_recognition.h dosyasının 150. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
,

Activity_recognition_callback_procs Yapı Referansı

Activity_recognition_callback_procs Yapı Referansı

#include < activity_recognition.h >

Veri alanları

geçersiz(* aktivite_geri çağırma )(const struct aktivite_recognition_callback_procs *procs, const aktivite_event_t *olaylar, int sayısı)

Detaylı Açıklama

Activity_recognition.h dosyasının 145. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

void(* aktivite_geri arama)(const struct aktivite_recognition_callback_procs *procs, const aktivite_event_t *olaylar, int sayısı)

Activity_recognition.h dosyasının 150. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: