FlpDiagnosticInterface Yapı Referansı

FlpDiagnosticInterface Yapı Referansı

#include < fused_location.h >

Veri alanları

size_t boyut
geçersiz(* init )( FlpDiagnosticCallbacks *geri aramalar)
int(* inject_data )(char *veri, int uzunluk)

Detaylı Açıklama

Tanılama desteği için genişletilmiş arayüz.

fused_location.h dosyasının 468. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

void(* init)( FlpDiagnosticCallbacks *geri aramalar)

Tanılama arayüzünü açar ve bu arayüzün uygulanması için geri arama rutinlerini sağlar.

fused_location.h dosyasının 476. satırındaki tanım.

int(* inject_data)(char *veri, int uzunluk)

Tanılama verilerini FLP alt sistemine enjekte eder. Başarı durumunda 0, hata durumunda -1 değerini döndürür.

fused_location.h dosyasının 482. satırındaki tanım.

size_t size

sizeof(FlpDiagnosticInterface) olarak ayarlandı

fused_location.h dosyasının 470. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: