FlpDiagnosticInterface Struct Referansı

FlpDiagnosticInterface Struct Referansı

#include < fused_location.h >

Veri alanları

size_t boyut
geçersiz(* init ) ( FlpDiagnosticCallbacks * geri aramalar)
int (* inject_data ) (char * veri, int uzunluk)

Detaylı Açıklama

Teşhis desteği için genişletilmiş arayüz.

Fused_location.h dosyasının 468. satırındaki tanım .

Saha Belgeleri

void (* init) ( FlpDiagnosticCallbacks * geri aramalar)

Tanılama arayüzünü açar ve bu arayüzün uygulanmasına yönelik geri arama rutinlerini sağlar.

Fused_location.h dosyasının 476. satırındaki tanım .

int (* inject_data) (char * veri, int uzunluk)

Tanılama verilerini FLP alt sistemine enjekte eder. Başarı durumunda 0, hata durumunda -1 döndür.

Fused_location.h dosyasının 482 satırındaki tanım .

size_t size

sizeof (FlpDiagnosticInterface) olarak ayarlayın

Fused_location.h dosyasının 470 satırındaki tanım .


Bu yapının belgeleri aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: