AGpsStatus_v2 Yapı Referansı

AGpsStatus_v2 Yapı Referansı

#include < gps_internal.h >

Veri alanları

size_t boyut
AGpsType tip
AGpsStatusValue durum
uint32_t ipaddr

Detaylı Açıklama

Bir IPv4 adres alanıyla zenginleştirilmiş AGPS durumunu temsil eden eski yapı.

Gps_internal.h dosyasının 69. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

uint32_t ipaddr

Gps_internal.h dosyasının 77. satırındaki tanım.

size_t size

sizeof(AGpsStatus_v2) olarak ayarlandı

Gps_internal.h dosyasının 71. satırındaki tanım.

Gps_internal.h dosyasının 73. satırındaki tanım.

AGpsType türü

Gps_internal.h dosyasının 72. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: