_bluetooth_sdp_sap_record Yapı Referansı

_bluetooth_sdp_sap_record Yapı Referansı

#include < bt_sdp.h >

Veri alanları

bluetooth_sdp_hdr_overlay HDR

Detaylı Açıklama

bt_sdp.h dosyasının 96. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

bt_sdp.h dosyasının 97. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libdonanım/include/donanım/ bt_sdp.h