_bluetooth_sdp_ops_record Struct Referansı

_bluetooth_sdp_ops_record Struct Referansı

#include < bt_sdp.h >

Veri alanları

bluetooth_sdp_hdr_overlay hdr
int supported_formats_list_len
uint8_t supported_formats_list [ SDP_OPP_SUPPORTED_FORMATS_MAX_LENGTH ]

Detaylı Açıklama

Bt_sdp.h dosyasının 90. satırındaki tanım .

Saha Belgeleri

Bt_sdp.h dosyasının 91. satırındaki tanım .

uint8_t supported_formats_list [ SDP_OPP_SUPPORTED_FORMATS_MAX_LENGTH ]

Bt_sdp.h dosyasının 93. satırındaki tanım .

int supported_formats_list_len

Bt_sdp.h dosyasının 92. satırındaki tanım .


Bu yapının belgeleri aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım / libhardware / include / hardware / bt_sdp.h