AutoThreadMutex Sınıf Referansı

AutoThreadMutex Sınıf Referansı

#include < NfcAdaptation.h >

Genel Üye İşlevleri

AutoThreadMutex ( ThreadMutex &m)
sanal ~AutoThreadMutex ()
operatörü ThreadMutex & ()
operatör pthread_mutex_t * ()

Detaylı Açıklama

NfcAdaptation.h dosyasının 53. satırındaki tanım.

Yapıcı ve Yıkıcı Dokümantasyonu

sanal ~ AutoThreadMutex ( )
sanal

Üye İşlevi Dokümantasyonu

operatör pthread_mutex_t * ( )
Çizgide

NfcAdaptation.h dosyasının 59. satırındaki tanım.

operatör ThreadMutex & ( )
Çizgide

NfcAdaptation.h dosyasının 58. satırındaki tanım.


Bu sınıfın belgeleri aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: