הפניה למבנה tx_status_event

הפניה למבנה tx_status_event

#include < hdmi_cec.h >

שדות נתונים

int סטָטוּס
int opcode

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 252 של הקובץ hdmi_cec.h .

תיעוד שטח

int opcode

הגדרה בשורה 254 של הקובץ hdmi_cec.h .

מצב אינט

הגדרה בשורה 253 של הקובץ hdmi_cec.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ hdmi_cec.h