הפניה למבנה thermo_module

הפניה למבנה thermo_module

#include < thermal.h >

שדות נתונים

struct hw_module_t מְשׁוּתָף
ssize_t(* getTemperatures )(struct thermal_module *module, temperature_t *list, size_t size)
ssize_t(* getCpuUsages )(struct thermal_module *module, cpu_usage_t *list)
ssize_t(* getCoolingDevices )(struct thermal_module *module, cooling_device_t *list, size_t size)

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 134 של קובץ thermal.h .

תיעוד שטח

struct hw_module_t נפוץ

הגדרה בשורה 135 של הקובץ thermal.h .

ssize_t(* getCoolingDevices)(struct thermal_module *module, cooling_device_t *list, size_t size)

הגדרה בשורה 201 של הקובץ thermal.h .

ssize_t(* getCpuUsages)(struct thermal_module *module, cpu_usage_t *list)

הגדרה בשורה 177 של הקובץ thermal.h .

ssize_t(* getTemperatures)(struct thermal_module *module, temperature_t *list, size_t size)

הגדרה בשורה 159 של קובץ thermal.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ thermal.h