הפניית מבנה לקירור_device

הפניית מבנה לקירור_device

#include < thermal.h >

שדות נתונים

enum cooling_type סוּג
const char * שֵׁם
לָצוּף ערך נוכחי

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 92 של הקובץ thermal.h .

תיעוד שטח

לצוף ערך_נוכחי

ערך התקן קירור נוכחי. היחידות תלויות ב"סוג" התקן הקירור.

הגדרה בשורה 107 של הקובץ thermal.h .

const char* שם

שם התקן הקירור הזה. כל מכשירי הקירור מאותו "סוג" חייבים להיות בעלי "שם" שונה.

הגדרה בשורה 102 של הקובץ thermal.h .

enum סוג cooling_type

סוג מכשיר קירור זה.

הגדרה בשורה 96 של הקובץ thermal.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ thermal.h