הפניה למבנה_אירוע

הפניה למבנה_אירוע

#include < activity_recognition.h >

שדות נתונים

uint32_t סוג אירוע
uint32_t פעילות
int64_t חותמת זמן
int32_t שמור [4]

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 106 של הקובץ activity_recognition.h .

תיעוד שטח

פעילות uint32_t

הגדרה בשורה 114 של הקובץ activity_recognition.h .

uint32_t event_type

הגדרה בשורה 108 של הקובץ activity_recognition.h .

int32_t שמור[4]

הגדרה בשורה 120 של הקובץ activity_recognition.h .

חותמת זמן int64_t

הגדרה בשורה 117 של הקובץ activity_recognition.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא: