הפניה למבנה GpsSvStatus

הפניה למבנה GpsSvStatus

#include < gps.h >

שדות נתונים

size_t גודל
int num_svs
GpsSvInfo sv_list [ GPS_MAX_SVS ]
uint32_t ephemeris_mask
uint32_t מסכת_אלמנך
uint32_t השתמש_ב_מסכת_תיקון

תיאור מפורט

מבנה מדור קודם כדי לייצג סטטוס SV. הוצא משימוש, יוסר במהדורת Android הבאה. השתמש במקום זאת ב-GnssSvStatus .

הגדרה בשורה 628 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

uint32_t almanac_mask

הגדרה בשורה 634 של הקובץ gps.h.

uint32_t ephemeris_mask

הגדרה בשורה 633 של הקובץ gps.h.

int num_svs

הגדרה בשורה 631 של הקובץ gps.h.

size_t size

מוגדר ל-sizeof(GpsSvStatus)

הגדרה בשורה 630 של הקובץ gps.h.

הגדרה בשורה 632 של הקובץ gps.h.

uint32_t used_in_fix_mask

הגדרה בשורה 635 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h