הפניה למבנה GpsNiInterface

הפניה למבנה GpsNiInterface

#include < gps.h >

שדות נתונים

size_t גודל
בָּטֵל(* init )( GpsNiCallbacks *callbacks)
בָּטֵל(* respond )(int notif_id, GpsUserResponseType user_response)

תיאור מפורט

ממשק מורחב לתמיכה יזומה ברשת (NI).

הגדרה בשורה 1106 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

void(* init)( GpsNiCallbacks *callbacks)

רושם את ההתקשרות חזרה לשימוש HAL.

הגדרה בשורה 1112 של הקובץ gps.h.

void(* respond)(int notif_id, GpsUserResponseType user_response)

שולח תגובה ל-HAL.

הגדרה בשורה 1115 של הקובץ gps.h.

size_t size

מוגדר ל-sizeof(GpsNiInterface)

הגדרה בשורה 1109 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h