הפניה למבנה GpsData

הפניה למבנה GpsData

#include < gps.h >

שדות נתונים

size_t גודל
size_t ספירת_מדידה
מדידת Gps מדידות [ GPS_MAX_MEASUREMENT ]
GPSClock שָׁעוֹן

תיאור מפורט

מבנה מדור קודם מייצג קריאה של מדידות GPS. הוצא משימוש, יוסר במהדורת Android הבאה. השתמש במקום זאת ב-GnssData .

הגדרה בשורה 1917 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

שעון GpsClock

קריאת זמן שעון ה-GPS.

הגדרה בשורה 1924 של הקובץ gps.h.

size_t measurement_count

הגדרה בשורה 1920 של הקובץ gps.h.

הגדרה בשורה 1921 של הקובץ gps.h.

size_t size

מוגדר ל-sizeof(GpsData)

הגדרה בשורה 1919 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h