התייחסות למחלקת NfcAdaptation

#include < NfcAdaptation.h >

פונקציות חבר ציבורי

וירטואלי ~NfcAdaptation ()
בָּטֵל אתחול ()
בָּטֵל סיים ()
tHAL_NFC_ENTRY * GetHalEntryFuncs ()
בָּטֵל הורד קושחה ()

פונקציות חבר ציבורי סטטי

סטטי NfcAdaptation & GetInstance ()

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 64 של הקובץ NfcAdaptation.h .

תיעוד קונסטרוקטור והרס

וירטואלי ~ NfcAdaptation ( )
וירטואלי

תיעוד תפקידי חבר

בטל הורדה קושחה ( )
בטל סיום ( )
tHAL_NFC_ENTRY* GetHalEntryFuncs ( )
סטטי NfcAdaptation & GetInstance ( )
סטָטִי
בטל אתחול ( )

התיעוד למחלקה זו נוצר מהקובץ הבא: