ویژگی ها و به روز رسانی های جدید به طور منظم منتشر می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر این مکان را بررسی کنید.
یادداشت های انتشار
با ویژگی‌های جدیدترین نسخه اندروید آشنا شوید
امنیت
درباره آخرین به روز رسانی های امنیتی برای ایمن سازی دستگاه خود بیاموزید.
سازگاری
سند دستگاه سازگاری فعلی را دنبال کنید تا مطمئن شوید دستگاه شما با آخرین نسخه سازگار است.
به روز رسانی سایت
آخرین تغییرات در این سایت اسناد را شناسایی کنید.