Các tính năng và cập nhật mới được phát hành thường xuyên. Kiểm tra vị trí này để tìm hiểu thêm.
Ghi chú phát hành
Tìm hiểu về các tính năng trong bản phát hành Android mới nhất
Bảo mật
Tìm hiểu về các bản cập nhật bảo mật mới nhất để bảo mật thiết bị của bạn.
Khả năng tương thích
Làm theo tài liệu về thiết bị tương thích hiện tại để đảm bảo thiết bị của bạn tương thích với phiên bản mới nhất.
cập nhật trang web
Xác định những thay đổi mới nhất đối với trang tài liệu này.