ชีวิตของแพทช์

โครงการ Android Open Source (AOSP) ใช้เครื่องมือตรวจสอบโค้ดบนเว็บที่เรียกว่า Gerrit ผังงานด้านล่างแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับแพตช์หลังจากที่เขียนแพตช์แล้ว แม้ว่าอาจดูซับซ้อน แต่ขั้นตอนส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นดำเนินการในเว็บแอป

สำหรับคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับการตั้งค่าเพื่อใช้ Gerrit และ Git โปรดดู ที่ ส่งแพตช์

แผนภาพเวิร์กโฟลว์

รูปที่ 1. เวิร์กโฟลว์การแก้ไข