สตริงเวอร์ชันที่อนุญาตสำหรับ Android 7.1

ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 3.2.2 ของ ข้อกำหนดความเข้ากันได้ของ Android 7.1 เฉพาะบางสตริงเท่านั้นที่อนุญาตสำหรับคุณสมบัติของระบบ android.os.Build.VERSION.RELEASE เหตุผลก็คือแอปพลิเคชันและเว็บไซต์อาจใช้ค่าที่คาดการณ์ได้สำหรับสตริงนี้ และเพื่อให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถระบุเวอร์ชันของ Android ที่ทำงานบนอุปกรณ์ของตนได้อย่างง่ายดายและเชื่อถือได้

เนื่องจากซอฟต์แวร์ Android รุ่นต่อๆ มาอาจแก้ไขสตริงนี้ แต่ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม API ใดๆ การเผยแพร่ดังกล่าวอาจไม่มาพร้อมกับเอกสารข้อกำหนดความเข้ากันได้ใหม่ หน้านี้แสดงรายการเวอร์ชันที่ระบบที่ใช้ Android 7.1 อนุญาต ค่าเดียวที่อนุญาตสำหรับ android.os.Build.VERSION.RELEASE สำหรับ Android 7.1 คือ:

  • 7.1