Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ตั้งค่าสำหรับการพัฒนา Android

Android เป็นกลุ่มซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นสำหรับอุปกรณ์หลายประเภทที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน จุดประสงค์หลักของ Android คือการสร้างแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์แบบเปิดสำหรับผู้ให้บริการ OEM และนักพัฒนาเพื่อทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาเป็นจริงและเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งจะปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้กับผู้ใช้

Android ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ไม่มีจุดศูนย์กลางของความล้มเหลวโดยที่ผู้เล่นในอุตสาหกรรมหนึ่งจะ จำกัด หรือควบคุมนวัตกรรมของอีกคนหนึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้คือผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่มีคุณภาพการผลิตเต็มรูปแบบโดยเปิดซอร์สโค้ดสำหรับการปรับแต่งและการย้ายพอร์ต

รายละเอียดกรอบงาน Android
รูปที่ 1. Android stack

ปรัชญาการกำกับดูแล

กลุ่ม บริษัท ที่รู้จักกันในชื่อ Open Handset Alliance (OHA) นำโดย Google ซึ่งกำเนิด Android ปัจจุบันหลาย บริษัท ทั้งสมาชิกดั้งเดิมของ OHA และ บริษัท อื่น ๆ ได้ลงทุนมหาศาลใน Android บริษัท เหล่านี้ได้จัดสรรทรัพยากรทางวิศวกรรมที่สำคัญเพื่อปรับปรุง Android และนำอุปกรณ์ Android ออกสู่ตลาด

บริษัท ที่ลงทุนใน Android ได้ทำเช่นนั้นเพราะเราเชื่อว่าจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มแบบเปิด Android เป็นความพยายามของโอเพ่นซอร์สโดยเจตนาและชัดเจน (ซึ่งตรงข้ามกับซอฟต์แวร์เสรี) กลุ่มองค์กรที่มีความต้องการร่วมกันได้รวบรวมทรัพยากรเพื่อทำงานร่วมกันในการนำผลิตภัณฑ์ที่แชร์ไปใช้งานเพียงครั้งเดียว ประการแรกปรัชญาของ Android เป็นแนวทางปฏิบัติ วัตถุประสงค์คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันซึ่งผู้ร่วมให้ข้อมูลแต่ละคนสามารถปรับแต่งและปรับแต่งได้

แน่นอนว่าการปรับแต่งที่ไม่มีการควบคุมสามารถนำไปสู่การใช้งานที่เข้ากันไม่ได้ เพื่อป้องกันปัญหานี้โครงการโอเพนซอร์สของ Android (AOSP) จะดูแล โปรแกรมความเข้ากันได้ของ Android ซึ่งอธิบายความหมายของการ เข้ากันได้กับ Android และสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้สร้างอุปกรณ์เพื่อให้ได้สถานะนั้น ทุกคนสามารถใช้ซอร์สโค้ด Android เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้และเรายินดีรับการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด อย่างไรก็ตามในการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศที่ใช้ร่วมกันของแอปพลิเคชันที่เรากำลังสร้างขึ้นโดยใช้ Android ผู้สร้างอุปกรณ์จะต้องเข้าร่วมในโปรแกรมความเข้ากันได้ของ Android

AOSP นำโดย Google ซึ่งดูแลและพัฒนา Android ต่อไป แม้ว่า Android จะประกอบด้วยโครงการย่อยหลายโครงการ แต่ AOSP คือการจัดการโครงการอย่างเคร่งครัด เราดูและจัดการ Android เป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แบบองค์รวมเดียวไม่ใช่การแจกจ่ายข้อกำหนดหรือการรวบรวมชิ้นส่วนที่เปลี่ยนได้ เจตนาของเราคือผู้สร้างอุปกรณ์พอร์ต Android ไปยังอุปกรณ์ พวกเขาไม่ใช้ข้อกำหนดหรือดูแลการแจกจ่าย